Spring til indhold
ForsideUddannelser
Evaluation of education and teaching on the programmes under the Department of Sociology and Social Work, Aalborg University (AAU). Photo: AAU

AAU's målsætninger for kvalitetssikring og udvikling af uddannelser

Det overordnede formål med Aalborg Universitets kvalitetssikring og -udvikling er at sikre, at alle uddannelser på universitetet kontinuerligt udvikles i relation til universitetets gældende strategi, herunder at uddanne højt kvalificerede og engagerede dimittender med gode faglige og sociale kompetencer.

Evaluation of education and teaching on the programmes under the Department of Sociology and Social Work, Aalborg University (AAU). Photo: AAU

Mere konkret har universitetets system for kvalitetssikring og -udvikling som mål at:

  • sikre at universitetet lever op til internationale standarder for kvalitet i uddannelserne
  • sikre løbende og systematisk kvalitetsudvikling af universitetets uddannelser
  • sikre kontinuerlig kvalitet i undervisningen på universitetets uddannelser
  • medvirke til at dimittenderne opnår kvalifikationer og finder beskæftigelse inden for de fagområder, der er efterspurgt af arbejdsmarkedet
  • sikre en klar ledelsesforankring af kvalitetsarbejdet på alle niveauer i organisationen
  • styrke og integrere universitetets evaluerings- og kvalitetskultur på tværs af alle niveauer og enheder i organisationen

Udviklingen af det fysiske studiemiljø sker i tæt samarbejde på tværs af instituttets studienævn, som dels behandler de studerendes evalueringer og ønsker, dels drøfter prioriteringen af de ønsker, der er fremkommet. Prioriteringen af ønsker drøftes herefter i Institutrådet, som indstiller ønsker til forbedringer til behandling, dels internt, dels i af regi af Campus Service.