AAU logo

Institut for Politik og Samfund

VIGTIGT!

Hold dig orienteret om coronavirus på https://www.aau.dk/coronavirus

Institut for Politik og Samfund adresserer udviklingen inden for velfærdsstat, arbejdsmarked, ledelse, og digitalisering, og belyser nationale, regionale, europæiske og globale processer relateret til politik, migration, integration, ulighed og diversitet. Instituttets videnskabelige medarbejdere er optaget af samfundsudviklingen både i fortid, nutidig og fremtid, og bedriver forskning og undervisning, der er både empirisk og/eller teoretisk funderet, af høj kvalitet og med et blik for det internationale, komparative og ofte tværfaglige perspektiv. Forskere og studerende indgår løbende i dialoger med eksempelvis kommuner, organisationer, virksomheder, og borgere, og alle forskere er aktivt engageret i nationale og internationale forskningsnetværk. Instituttet er beliggende i Aalborg, men har også en afdeling i København. Det akademiske personale består af ca. 100 forskere, der er organiseret i i alt elleve forskningsgrupper, der repræsenterer forskellige discipliner såsom historie, politologi, digitalisering, arbejdsmarkeds- og organisationsanalyse, kønsstudier, udviklingsstudier og internationale relationer, europæiske studier og globale flygtningestudier. Institut for Politik og Samfund tilbyder en række fuldtidsbachelor- og kandidatuddannelser og udbyder desuden en masteruddannelse, Master i offentlig ledelse, der henvender sig til både nuværende og kommende ledere i private og offentlige virksomheder.

Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1,3 og 5, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8192・E-mail: inst.dps@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139