Uddannelser ved Institut for Politik og Samfund

Institut for Politik og Samfund udbyder en række bachelor- og kandidatuddannelser, der dækker over forskellige samfundsområder og perspektiver. Intstituttet tilbyder også en masteruddannelse, Master i offentlig ledelse, der henvender sig til både nuværende og kommende ledere i private og offentlige virksomheder. Instituttets uddannelser er fordelt på følgende fem studienævn: Studienævnet for Historie, Studienævnet for Politik, Administration og Samfundsfag (PAS), Studienævnet for Internationale forhold, Studienævnet for Digitalisering, samt Studienævnet for Masteruddannelsen i offentlig ledelse (MPG). Alle uddannelser anvender problembaseret læring som den bærende tilgang, og studerende opfordres til at reflektere over identificerbare samfundsmæssige problemstillinger. På tværs af de udbudte uddannelser tilbyder instituttet de studerende stimulerende og givende studiemiljøer. Med udgangspunkt i både nationale, europæiske og globale perspektiver tages afsæt i spændende og banebrydende forskning, der inspirerer og former det, der undervises i, på alle niveauer på tværs af alle instituttets uddannelser.

Semesterbeskrivelser findes på siderne for de enkelte studienævn.

Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8192・E-mail: inst.dps@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139