AAU logo

Forskning ved Institut for Politik og Samfund

Forskningen ved Institut for Politik og Samfund er organiseret inden for i alt 11 forskningsgrupper, centre og netværker, der repræsenterer banebrydende ekspertise inden for områderne: historisk analyse fra middelalderen, til tidligt moderne og frem til nutidig historie; komparativ socialpolitik og velfærdsforskning; borgerskab og demokrati; politisk adfærd og holdninger; ledelse og administration; digitalisering og it; arbejdsmarked og organisationer; sociale bevægelser; miljø og bæredygtighed; europæiseringsprocesser; internationale relationer og udviklingsstudier; migration og globale flygtningestrømme, væbnet konflikt, sikkerhed; social ulighed, samt køn, diversitet og menneskerettigheder inden for en bredere international kontekst. Forskerne ved Institut for Politik og Samfund er engagerede i formidling af videnskabelig viden. Ud over at offentliggøre deres forskning via publikationer i videnskabelige tidsskrifter og bøger, eller via undervisning, seminararrangemener og deltaglse i videnskabelige konferencer, deltager instituttets forskere også aktivt i offentlige debatter, f.eks. i form af skriftlige eller mundtlige bidrag til aviser, tv og andre medier.

Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1,3 og 5, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8192・E-mail: inst.dps@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139