Spring til indhold
ForsideUddannelser

Employability-teamet

Teamet er nedsat på tværs af instituttets uddannelser, og er etableret for strategisk at imødegå beskæftigelsesudsigterne for vores kandidater.

Employability-teamet arbejder med at

  • Afdække behov for viden og rådgive om, hvorledes denne viden mest hensigtsmæssigt kan tilvejebringes.
  • Monitorere udviklingen i beskæftigelse og initiativer for at forøge employability.
  • Udveksle erfaringer med henblik på at beskrive best practice på feltet.
  • Udvikle nye ideer til at forbedre kandidaternes employability.
    Understøtte etablering af fælles initiativer på tværs af instituttets uddannelser.
  • I Employability-teamet er alle instituttets dagsstudier repræsenteret ved en eller flere medlemmer.