Employability-teamet ved Institut for Politik og Samfund

Employability-teamet er nedsat på tværs af instituttets uddannelser, og er etableret for strategisk at imødegå beskæftigelsesudsigterne for vores kandidater. Employability-teamet arbejder med at:

  • Afdække behov for viden og rådgive om, hvorledes denne viden mest hensigtsmæssigt kan tilvejebringes.
  • Monitorere udviklingen i beskæftigelse og initiativer for at forøge employability.
  • Udveksle erfaringer med henblik på at beskrive best practice på feltet.
  • Udvikle nye ideer til at forbedre kandidaternes employability.
  • Understøtte etablering af fælles initiativer på tværs af instituttets uddannelser.

I Employability-teamet er alle instituttets dagsstudier repræsenteret ved en eller flere medlemmer.

Medlemmerne er:

Ane Bislev, Viceinstitutleder og studieleder

Susi Meret (Samfundsfag)

Stine Rasmussen (Samfundsfag og Politik & Administration)

Troels Fage Hedegaard (Praktikkoordinator)

Christian Lindholst (Politik & Administration)

Mads Peter Klindt (Politik & Administration)

Teis Brøting (Digitalisering)

Jesper Zeuthen (Internationale Relationer)

Lise Rolandsen Agustín (Internationale Relationer)

Vibeke Andersson (Internationale Relationer)

Marianne Rostgaard (Historie)

Line Vestergaard Knudsen (Historie)

Torben Kjersgaard Nielsen (Historie)

 

Team Ledelsesstøtte, Kvalitetssikring og Kommunikation sekretariatsbetjener udvalget.

Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8192・E-mail: inst.dps@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139