AAU logo

Studienævnet for masteruddannelsen i offentlig ledelse (MPG)

Studienævnet godkender undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordninger. Herudover udtaler studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning samt om forhold, der vedrører undervisningen inden for studienævnets områder. Studienævnene behandler desuden sager om dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordninger.

Studienævnet dækker masteruddannelsen i offentlig ledelse (MPG).

Studienævnets sammensætning

Formand


Professor MSO Thomas Bredgaard, Institut for Politik og Samfund
Fibigerstræde 3, lokale 47
E-mail: thomas@dps.aau.dk

Øvrige medlemmer

Professor MSO Kenneth Mølbjerg Jørgensen, Institut for Økonomi og Ledelse

Lektor Marie Østergaard Møller, Institut for Politik og Samfund

Næstformand og studerende Simon Mou Skogberg, Studieleder, University College Nordjylland

Studerende Brian Roed, Skoleleder, Viborg Kommune

Studerende Sophie Ussing, Fuldmægtig, Fælles Service, Aalborg Universitet

Studienævnssekretær


Lis Vestergaard Carlsen

Fibigerstræde 13, lokale 22
E-mail: lic@id.aau.dk

Studienævnsreferater

 • Studienævnsreferaterne kan tilgås i Moodle

Evaluering af uddannelse og undervisning

Evaluering af uddannelse og undervisning ved Studienævnet for masteruddannelsen i offentlig ledelse (MPG)


Kvalitetssikring

Her kan du læse om Aalborg Universitets kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser

Evalueringer

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på uddannelserne under Studienævnet for masteruddannelsen i offentlig ledelse (MPG). Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering). Se procedure for evaluering af undervisning og uddannelser ved Institut for Politik og Samfund.

Nedenfor kan du se de seneste sammenfatninger af evalueringen.

Evalueringer

Vejledning og formularer til censorer og gæsteforelæsere

Aftagerpanelet

Aftagerpanelet ved Studienævnet for masteruddannelsen i offentlig ledelse (MPG)

Studienævnet for masteruddannelsen i offentlig ledelse (MPG) har nedsat et aftagerpanel, som har til opgave at drøfte spørgsmål om uddannelserne og sikre en dialog mellem uddannelserne og aftagerne om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelerne spiller ligeledes en stor rolle i udviklingen og akkrediteringen af nye og eksisterende uddannelser. Aftagerpanelet fungerer gennem årlige møder.

► Ramme for dialog med aftagerpaneler
     tilknyttet Aalborg Universitet
 

Aftagerpanelets sammensætning

 • Anni Bach Hansen, Kontorchef, Skatteankestyrelsen, Silkeborg
 • Dorthe Pedersen, Kontorchef, Strategi & HR, Aalborg Universitetshospital
 • Elisabeth Kjeldsen, HR-chef, Region Nordjylland
 • Henrik Kjær Thomsen, Stabschef, Nordjyllands Politi
 • Jan Bendix, Sundheds- og ældrechef, Beskæftigelses, Social- og Sundhedsforvaltningen,Thisted Kommune
 • Jan Nielsen, Direktør, Ældre- og handicapforvaltningen, Aalborg Kommune
 • Anders Holm, Erhvervs- og udviklingschef, Viborg Kommune
 • Henrik Josva Schou, Direktør, Børn og Skole, Kultur og Fritid, Tønder Kommune
 • Nathalie Skovgaard, Sektionsleder, Ledelsesudvikling, Koncern HR, Rigspolitiet
 • Thomas Bredgaard, professor MSO, studienævnsformand, Institut for Politik og Samfund

Formand for aftagerpanelet er professor og studienævnsformand Thomas Bredgaard.

Mødekalender

 • +

  Kommende møder

  • Næste møde i aftagerpanelet afholdes 12.11.2020 kl. 12.00-14.00

Referater

Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1,3 og 5, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8192・E-mail: inst.dps@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139