Studienævnet for masteruddannelsen i offentlig ledelse (MPG)

Studienævnet godkender undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordninger. Herudover udtaler studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning samt om forhold, der vedrører undervisningen inden for studienævnets områder. Studienævnene behandler desuden sager om dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordninger.

Studienævnet dækker masteruddannelsen i offentlig ledelse (MPG).

Studienævnets sammensætning

Formand


Professor Thomas Bredgaard, Institut for Politik og Samfund
Fibigerstræde 3, lokale 47
E-mail: thomas@dps.aau.dk

Øvrige medlemmer

Lektor Marie Østergaard Møller, Institut for Politik og Samfund

Lektor Stine Rasmussen, Institut for Politik og Samfund

Studerende Peter Toftemark, Uddannelsesleder, Tech College (observatør)

Studerende Jens Christian Hansen Kløve, Studieleder UCN (næstformand)

Studienævnssekretær


Lis Vestergaard Carlsen

Fibigerstræde 5, lokale 13
E-mail: inst.dps.sn.mpg@dps.aau.dk

Mødekalender og referater

Evaluering af uddannelse og undervisning

Evaluering af uddannelse og undervisning ved Studienævnet for masteruddannelsen i offentlig ledelse (MPG)


Kvalitetssikring

Her kan du læse om Aalborg Universitets kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser

Evalueringer

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på uddannelserne under Studienævnet for masteruddannelsen i offentlig ledelse (MPG). Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering). 

► Plan for evaluering med studerende 

Nedenfor kan du se de seneste sammenfatninger af evalueringen.

Evalueringer

Vejledning og formularer til censorer og gæsteforelæsere

Aftagerpanelet

Aftagerpanelet ved Studienævnet for masteruddannelsen i offentlig ledelse (MPG)

Studienævnet for masteruddannelsen i offentlig ledelse (MPG) har nedsat et aftagerpanel, som har til opgave at drøfte spørgsmål om uddannelserne og sikre en dialog mellem uddannelserne og aftagerne om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelerne spiller ligeledes en stor rolle i udviklingen og akkrediteringen af nye og eksisterende uddannelser. Aftagerpanelet fungerer gennem årlige møder.

Aftagerpanelets sammensætning

Formand for aftagerpanelet er professor og studienævnsformand Thomas Bredgaard.

Sekretær: Lis Vestergaard Carlsen, inst.dps.sn.mpg@dps.aau.dk

Mødekalender

  • +

    Kommende møder

    • Næste møde i aftagerpanelet afholdes den 28. maj 2024

Referater

Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8192・E-mail: inst.dps@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139