AAU logo

Studienævnet for Historie

Mød os! Book et online møde med os

Hvis du er interesseret i at møde os, så tilbyder vi online møder, hvor vi tager en snak om livet som studerende på AAU. Du er velkommen til at spørge om alt. Intet spørgsmål er for stort eller småt, og vi svarer gerne på alt lige fra studiets indhold over studiejobs til hvordan vores kantine ser ud og fungerer.

For os er det vigtigt, at du føler dig godt klædt på til at træffe det rigtige studievalg for dig. Rent praktisk gør vi det sådan, at du skriver til mig, og så kontakter jeg dig for at aftale nærmere.

Med venlig hilsen

Camilla, studievejleder ved Historiestudiet, tlf.: mobilnr.: 6196 7095 – lokalnr. 9940 9819, e-mail: hist-studievejl@cgs.aau.dk

* * *

Studienævnet godkender undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordninger. Herudover udtaler studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning samt om forhold, der vedrører undervisningen inden for studienævnets områder. Studienævnene behandler desuden sager om dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordninger.

Studienævnet for Historie dækker bacheloruddannelsen i Historiekandidatuddannelsen i Historie og sidefag i Historie.

Studienævnets sammensætning

Formand


Torben Kjersgaard Nielsen
 (lærerrepræsentant), Institut for Politik og Samfund
Fibigerstræde 1, lokale 2
E-mail: tkn@dps.aau.dk

Næstformand

Mia Kanstrup, studerende

Lærervalgte

Carsten Hjort Lange, Institut for Politik og Samfund
Ivan Lind Christensen, Institut for Politik og Samfund

Valgt blandt de studerende

Simon Holleufer
Martin Møller-Nielsen
Ida Marie L. Korning (suppleant) 
Andreas Bjerregaard Laursen (observatør)

► Kontakt studienævnet
► Forretningsorden 


Studienævnssekretær


Susanne Byrresen
Fibigerstræde 5, lokale 64
E-mail: byrresen@cgs.aau.dk

Referater

 • +

  Studienævnsreferater

  • Studienævnsreferaterne kan tilgås i Moodle

Semesterbeskrivelser, bachelor- og kandidatuddannelserne i Historie

Evaluering af uddannelse og undervisning

Kvalitetssikring af uddannelser og undervisning ved Studienævnet for Historie


Kvalitetssikring

Her kan du læse om Aalborg Universitets kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser. Se endvidere Regler for kvalitetssikring ved Studienævnet for Historie.


Evalueringer

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på uddannelserne under Studienævnet for Historie. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering). Se procedure for evaluering af undervisning og uddannelser ved Institut for Politik og Samfund.

Nedenfor kan du se de seneste sammenfatninger af evalueringen.

Evaluering af uddannelse og undervisning

 • +

  2018

  • Efterår (endnu ikke tilgængeligt)
  • Forår (endnu ikke tilgængeligt)
 • +

  2017

  • Efterår (endnu ikke tilgængeligt)
  • Forår
 • +

  2016

 • +

  Tidligere evalueringer

  For tidligere evalueringer kontakt ​venligst studienævnssekretær Susanne Byrrensen.

Vejledning og formularer til censorer

Aftagerpanelet

Aftagerpanelet ved Studienævnet for Historie

Aftagerpanelet for Historie blev oprettet i 2006 og fungerer gennem årlige møder.

"På Historiestudiet opnås kvalifikationer i informationsindsamling og -formidling, systematisk analyse og samfundsforståelse, som den offentlige sektor, specielt de nye storkommuner, har brug for nu og i fremtiden. Hele grundideen i problemorienteret, projektorganiseret arbejde i grupper giver utroligt vigtige kompetencer, som efterspørges mere og mere i den offentlige servicesektor."

Søren Steensen, Kommunaldirektør - Brønderslev Kommune.
 

► Ramme for dialog med aftagerpaneler
     tilknyttet Aalborg Universitet
 

Referater

Hvem er vi?
Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1,3 og 5, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8192・E-mail: inst.dps@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139