Spring til indhold

VIDEN FOR VERDEN - EN HISTORIE OM AALBORG UNIVERSITET GENNEM 50 ÅR

Aalborg Universitet bærer mange historier. Om mennesker, bygninger og steder, i hverdagens liv mellem dannelse, uddannelse, forskning og ledelse. Universitetet er et produkt af et væld af forskellige fagligheder, idéer, projekter og samarbejder – lokalt, nationalt og globalt.

VIDEN FOR VERDEN - EN HISTORIE OM AALBORG UNIVERSITET GENNEM 50 ÅR

Aalborg Universitet bærer mange historier. Om mennesker, bygninger og steder, i hverdagens liv mellem dannelse, uddannelse, forskning og ledelse. Universitetet er et produkt af et væld af forskellige fagligheder, idéer, projekter og samarbejder – lokalt, nationalt og globalt.

Fælles for universitetets forskellige dele er produktionen, udbredelsen og cirkulationen af viden. I forskerverdenen, men også i den nære hverdag, i undervisningen og i samarbejdet med det omkringværende samfund.

Universiteter står i dag centralt i samfundets udvikling. De er ikke lukkede organisationer, men i konstant gensidig påvirkning med det omgivende samfund. For enhver organisation er det vigtigt kontinuerligt at reflektere over dens egen historie, situation og udvikling.

  • Hvilken betydning fik den valgte retning?
  • Hvor har vi været?
  • Hvor er vi på vej hen?

En sådan historie er med til at skabe identitet og mening. Samtidig er det også en historie, der placerer AAU i nationale og internationale vidensarenaer.

AAU repræsenterer et anderledes akademisk ideal i kraft af Aalborg-modellen for problembaseret læring og sin stærke interaktion med verden udenfor universitetet. At undersøge de vidensarenaer som AAU samspiller med, åbner for en dybere forståelse for universitetets mål, mening og virksomhed gennem tiden.

HVEM SKABTE AAU?

I kraft af sit virke som universitet, står fortællingen om AAU’s historie også på traditionens skuldre. Det er en historie om de mennesker som etablerede universitetet og prægede dets liv, virke og udvikling gennem de sidste 50 år. Om de mennesker, der skabte, opretholdte, og fornyede.

Det er også historien om, hvordan en akademisk kultur med en anden dagsorden end den gængse, gror frem og udvikles, når et så markant videnscentrum som et universitet etableres i det nordligste Danmark. Det er en fortælling om, hvordan en videnskultur opvokser, knopskyder og præger samfund og mennesker. Derigennem bidrager fortællingen til at forny den universitetshistoriske genre ved at fokusere på det, som er kernen i universitetet – kundskabens veje.

VIDENSCENTRUM I FEM ÅRTIER

I løbet af det seneste årti har videnshistorie etableret sig som et nyt og dynamisk forskningsperspektiv. Ved at betragte universitetet gennem en videnshistorisk prisme, får vi et andet blik på dets rolle, funktion og udvikling end det, der traditionelt har kendetegnet universitetshistorie.

Et videnshistorisk perspektiv giver indblik i, hvordan viden etableres og cirkuleres på forskellige niveauer, i vekselvirkning med det omkringværende samfund. En videnshistorisk undersøgelse synliggør, hvordan viden omsættes, forankres og bliver til forandring. Derigennem konkretiseres det, hvordan AAU i kraft af sin rolle som videnscentrum i snart fem årtier har bidraget til at skabe forandring i den lokale og regionale omverden. 

Fakta

Projektperiode: 1. november 2021 → 31. december 2024

Projektet er støttet af Det Obelske Familiefond

Projektet er støttet af Det Obelske Familiefond