Spring til indhold
ForsideForskningProjekter

Outside Citizenship: The Making and Integration of Denizens

Projektet undersøger effekterne af integrationskrav med særligt fokus på de indvandrere, som ikke får permanent ophold eller statsborgerskab. Ved hjælp af registerdata, spørgeskemaundersøgelser og dybdegående interviews undersøges reaktioner på krav og de integrationstier fastboende ikke-statsborgere følger - hvad enten det velintegrerede indvandrer, der opfylder kravene, eller indvandrere for hvilke kravene virker uoverstigelige.

Outside Citizenship: The Making and Integration of Denizens

Projektet undersøger effekterne af integrationskrav med særligt fokus på de indvandrere, som ikke får permanent ophold eller statsborgerskab. Ved hjælp af registerdata, spørgeskemaundersøgelser og dybdegående interviews undersøges reaktioner på krav og de integrationstier fastboende ikke-statsborgere følger - hvad enten det velintegrerede indvandrer, der opfylder kravene, eller indvandrere for hvilke kravene virker uoverstigelige.

I de sidste årtier er der indført en række betingelser for opnåelse af permanent ophold og statsborgerskab. I Danmark er disse integrationskrav – om arbejdsmarkedsdeltagelse, sprogkundskaber, viden om samfundet, og ren straffeattest – de skrappeste i Europa. Bag kravene ligger en politisk antagelse om, at indvandrere skal gøre sig umage for at få lov at blive statsborgere, ja undertiden at høje krav ansporer integration. Vi ved, at en stigende andel af befolkningen er fastboende ikke-statsborgere, og at de derved for eksempel ikke kan stemme ved folketingsvalg. Dog ved vi for lidt om hvordan de integrationskravene påvirker antallet af fastboende ikke-statsborgere eller hvilke grupper, der har vanskeligst ved at klare kravene. Vi ved slet ikke, hvordan kravene påvirker indvandreres ønske om fuldt medlemskab af samfundet. Motivation spiller nok sammen med de konkrete fordele ved statsborgerskab, men den kan også tænkes negativt påvirket af, at kravene er meget vanskelige eller opleves som uretfærdige. Endelig ved vi ikke, hvordan kravene påvirker indvandreres integration – på arbejdsmarkedet, politisk eller socialt. Måske får meget vanskelige eller helt umulige krav nogle til at give op? Projektet undersøger disse spørgsmål ved hjælp af registerdata, spørgeskemaundersøgelser og dybdegående interviews med fastboende ikke-statsborgere – blandt både velintegrerede indvandrer, der opfylder kravene, og indvandrere for hvilke kravene virker uoverstigelige.

Kontakt

Kristian Kriegbaum Jensen, postdoc ved CCWS - Centre for Comparative Welfare Studies, Institut for Politik og Samfund

E-mail: kkj@dps.aau.dk

Fakta

Bevillingsgiver: Danmarks Frie Forskningsfond

Bevillingens størrelse: kr 6.137.000,00

Projektperiode: 1 Januar 2020 → 31 December 2024