Spring til indhold
ForsideForskningProjekter

Den Danske ISSP-Undersøgelse - Holdningsdata i Komparativt Perspektiv

International Social Survey Programme (ISSP) er et kontinuerligt tværnationalt samarbejde om holdningsbaserede spørgeskemaundersøgelser, som dækker emner, der er centrale for den samfundsvidenskabelige forskning.

Den Danske ISSP-Undersøgelse - Holdningsdata i Komparativt Perspektiv

International Social Survey Programme (ISSP) er et kontinuerligt tværnationalt samarbejde om holdningsbaserede spørgeskemaundersøgelser, som dækker emner, der er centrale for den samfundsvidenskabelige forskning.

International Social Survey Programme (ISSP) er et stort internationalt netværk af lande, der siden 1984 årligt har gennemført samfundsvidenskabelige surveyundersøgelser i mere end 40 lande verden over. Danmark har deltaget i programmet siden 1997, og det er Institut for Politik og Samfund ved Aalborg Universitet der indsamler og klargør de danske data til ISSP-undersøgelsen.

Sanne Lund Clement, Lektor, Aalborg Universitet, er projektleder på den danske ISSP-undersøgelse.

Øvrige medlemmer fra Aalborg Universitet (AAU) udgøres af: Christian Albrekt Larsen, Ditte Shamshiri-Petersen, Henrik Lauridsen Lolle, Jørgen Goul Andersen, Kristina Jessen Hansen, Majbritt Christine Severin og Rasmus Juul Møberg.

Studentermedhjælpere: Amanda Marie Thorngaard Heitmann, Anders Esbjerg Nielsen og Anne Balsby Roersen.

Den danske ISSP-undersøgelse har til formål at afdække danskernes holdninger til centrale politologiske, sociologiske, og til dels økonomiske, emner. Tematisk spænder undersøgelsen bredt, og afdækker en bred vifte af samfundsvidenskabelige emner vedrørende blandt andet social ulighed, familie og kønsroller, arbejdsorganisering og arbejdsliv, Regeringens rolle m.m. Desuden suppleres der med ekstra spørgsmål af specifik dansk interesse, metodiske eksperimenter og meget mere.

Dette store dataarbejde er muliggjort med støtte fra Carlsbergfondet (Carlsbergfondet.dk).

Danmarks ISSP-data ligger frit tilgængeligt på hjemmesiden for den danske ISSP-undersøgelse.

De internationale datasæt kan hentes på den officielle ISSP-hjemmeside.

Fakta

Projektperiode: 19/05/2010 → …

Støttet af Carlsbergfondet

Støttet af Carlsbergfondet

Carlsbergfondet.dk