Spring til indhold
ForsideForskningProjekter

Accelereret Digital Transformation i Universitetssektoren: En reaktion på COVID-19

AAU-forskere undersøger den digitale transformation under coronaudbruddet

Accelereret Digital Transformation i Universitetssektoren: En reaktion på COVID-19

AAU-forskere undersøger den digitale transformation under coronaudbruddet

Den smitsomme Corona-virus har store negative konsekvenser for sundhed og økonomi. Samtidig baner krisesituationen vejen for innovation og forandring. Det gælder i særdeleshed universitetssektoren, som for en stund er omdannet til eksperimentarium udi digital transformation, hvor undervisningsaktiviteter er 100% digitale. Covid-19-situationen udgør således en ”ekstrem case” i forhold til at belyse og forstå digital transformation i praksis. Den konkrete case udgøres af Aalborg Universitets Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF), som er blevet total digitaliseret i kølvandet på Covid-19-situationen og den fysiske nedlukning af universitet. Denne kontekst giver en unik mulighed for at studere digitale transformation af undervisningen i realtid, men også for at følge op på de langsigtede virkninger af transformationen. Studiet bygger på kvantitative og kvalitative metoder og dækker både Covid-19-perioden og en opfølgende undersøgelse ét år efter. Projektet bidrager med ny viden til litteraturen om ”accelereret digital transformation” i krisesituationer og vil skabe et solidt grundlag for den fortsatte diskurs omkring digitalisering af undervisningspraksis.

Kontakt

Fakta

Projektperiode: 1. april 2020 → ...