Spring til indhold
Forside

Nyhed

Europæiske millioner til ny forståelse af global ulighed

For at forstå de situationer, mennesker står i, når de bliver fængslet, udelukket eller fordrevet, er man nødt til at se på de berørte som del af familier og ikke kun som individer. Derfor modtager et danskstyret forskningsprojekt nu europæisk millionstøtte til at skabe nye forståelser for global ulighed.

Af Tor Bagger, AAU Kommunikation og Public Affairs. Foto: Tor Bagger

Et dansk forskningsprojekt med tråde til flere kontinenter modtager nu prestigefyldt støtte fra Det Europæiske Forskningsråd. Professor Steffen Bo Jensen fra Aalborg Universitet og hans gruppe af internationale forskere og samarbejdspartnere har i dag fået bevilget et såkaldt ERC Advanced Grant på 2,5 millioner euro (ca. 18,6 mio. kroner) fra Det Europæiske Forskningsråds grundforskningspulje.

Steffen Bo Jensen er tilknyttet både Global Refugee Studies på Aalborg Universitet og menneskerettighedsorganisationen DIGNITY, og på mange måder peger alle aktiviteterne i hans forskerkarriere hen mod det fem år lange projekt, der nu får stor europæisk opbakning. Han har arbejdet med blandt andet bander, politivold, fængsler og selvtægtgrupper i Sydafrika, krigen mod narko i Filippinerne og ghettostudier i Marseille, og et gennemgående tema i disse situationer er det, forskerne kalder ”confined lives”. Begrebet dækker over forskellige former for indespærring og udelukkelse, der alle er med til at begrænse menneskers frihed.

- Jeg har arbejdet med fængsler, urban marginalisering og fordrevne folk, og med årene er det blevet tydeligt for mig, at de mennesker, det handler om, ikke kun er udsatte som individer, men i høj grad også som familier. Alle former for indespærring og udelukkelse påvirker flere led i en familie, også på tværs af landegrænser, og det giver bedre mening at studere marginalisering, fordrivelse og fængsling på én og samme gang, fordi det for de fleste familier er to sider af samme sag, forklarer professor Steffen Bo Jensen, som står i spidsen for det internationale projekt.

Uanset om man undersøger marginaliserede slumkvarterer, fængslede eller fordrevne, så handler indespærring og udelukkelse om at beskytte nogle mennesker – ofte de velstillede – mod dem, der bliver set som en trussel, dvs. slumbeboere, fængslede og migranter. For at skabe ny viden om disse mennesker, hvad de tænker, og hvordan de handler samt at kunne beskrive deres udfordringer vil forskerne undersøge dem som dele af familienetværk på tværs af nationale grænser snarere end som enkeltpersoner.

- Vores mål er at finde nye måder at tale om indespærring på for at bidrage til en verden, der er bare en smule mere retfærdig. For den globale ulighed er et problem for os alle sammen, også for folk i den rige verden, påpeger Steffen Bo Jensen.

- Uligheden både driver og er drevet af indespærring og udelukkelse. Når uligheden og håbløsheden stiger på grund af krig, fattigdom eller klimaforandringer, søger folk nye steder hen, og hvis man ikke finder nye måder at håndtere det på, vil man ende med at gribe til mere vold og indespærring. Vi vil skulle stille flere og flere soldater op på højere og højere mure.

Forskningsprojektet CONFINED skal over fem år undersøge familienetværks liv på tværs af grænser med deltagelse af internationale forskere samt samarbejdspartnere i Libanon, Thailand og Sydafrika. Undersøgelserne koncentrerer sig om forbindelser mellem Storbritannien og Sierra Leone, arbejdsrelationer mellem Malawi og Sydafrika, fordrivelse fra Myanmar til Thailand samt palæstinensere i lukkede områder, lejre og fængsler i både Mellemøsten og Danmark. Et af målene er at etablere et globalt ”sprog” for indespærring og udelukkelse for bedre at kunne forstå og agere mod social uretfærdighed.

FAKTA

Det fem-årige projekt har navnet “CONFINED: Unpacking confined lives - Generating a global research agenda on the intersection of urban marginality, displacement, and incarceration”.

CONFINED ledes af professor Steffen Bo Jensen fra Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet i København og består af forskere fra Danmark (Aalborg Universitet, VIVE og DIGNITY), Australien og Holland samt samarbejdspartnere i Libanon, Thailand og Sydafrika.

Det Europæiske Forskningsråd ERC har bevilget 2,5 millioner euro (ca. 18,6 mio. kroner) i et ERC Advanced Grant, som er ERC’s grundforsknings- og excellence-bevilling. Årets samlede bevillingspulje på næsten 652 millioner euro er en del af EU’s Horizon Europe-program.

Mere om ERC Advanced Grant (AdG)

Mere om Global Refugee Studies på Aalborg Universitet