Uddannelsesstrategisk udvalg ved Institut for Politik og Samfund

Medlemmer af Uddannelsesstrategisk Udvalg

Det Uddannelsesstrategiske udvalg (USU) er et rådgivende udvalg vedr. uddannelserne på Institut for Politik og Samfund.

Der afholdes ca. 4-6 møder årligt.

Udvalgets formål:

  • Drøfte og bidrage til instituttets strategi for uddannelserne
  • Erfaringsudveksling
  • Vidensdeling
  • Overordnet koordinering af uddannelserne
  • Implementering af udviklingstiltag på tværs af uddannelserne

Uddannelsesstrategisk Udvalg er sammensat af følgende tilknyttet Institut for Politik og Samfund:

Formand for udvalget, Studieleder/Viceinstitutleder: Ane Bislev, abislev@dps.aau.dk

Studienævnsformand for Politik og Administration: Stine Rasmussen, sra@dps.aau.dk 

Næstformand for Politik og Administration: Adam Alexander Faust Spies, aafs21@student.aau.dk

Studienævnsformand for Historie: Torben Kjersgaard Nielsen, tkn@dps.aau.dk

Næstformand for Historie: Marisa Førgaard Poulsen, mfpo19@student.aau.dk

Studienævnsformand for Digitalisering: Laust Høgedahl, hogedahl@dps.aau.dk

Næstformand for Digitalisering: Frederik Hesthaven Rasmussen, fr21@student.aau.dk

Studienævnsformand for Internationale Forhold,  Ane Bislev, abislev@dps.aau.dk

Næstformand for Internationale Forhold: Tania Sini Vorbeck, tvorbe19@student.aau.dk

Studienævnsformand for Master i Offentlig Forvaltning: Thomas Bredgaard, thomas@dps.aau.dk

Næstformand Master i Offentlig Forvaltning: Jens Christian Hansen Kløve, jklove21@student.aau.dk

Institutleder: Michael Baggesen Klitgaard: michaelklitgaard@dps.aau.dk

Områdeleder: Jette Loll Pedersen: jelope@id.aau.dk
 

Team Ledelsesstøtte, Kvalitetssikring og Kommunikation sekretariatsbetjener udvalget.

Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8192・E-mail: inst.dps@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139