Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Studienævnet godkender undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordninger. Herudover udtaler studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning samt om forhold, der vedrører undervisningen inden for studienævnets områder. Studienævnene behandler desuden sager om dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordninger.

Studienævnet dækker bachelor- og kandidatuddannelserne i Politik & Administration og Samfundsfag som centralt fag og som sidefag.

Studienævnets sammensætning

Formand


Lektor Stine Rasmussen
Institut for Politik og Samfund
Fibigerstræde 3, lokale 43
E-mail: sra@dps.aau.dk

Medarbejderrepræsentanter

Studenterrepræsentanter

Studienævnssekretær


Dorthe Degenkolv

Fibigerstræde 5, lokale 30
E-mail: dsd@id.aau.dk

Studienævnsreferater

 • Studienævnsreferaterne kan tilgås i Moodle

Evaluering af uddannelse og undervisning

Evaluering af uddannelse og undervisning ved Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag


Kvalitetssikring

Her kan du læse om Aalborg Universitets kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser

Evalueringer

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på uddannelserne under Studienævnet for masteruddannelsen i offentlig ledelse (MPG). Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering). 

► Plan for evaluering med studerende 

Nedenfor kan du se de seneste sammenfatninger af evalueringen.

Evalueringer

Vejledning og formularer til censorer og gæsteforelæsere

Aftagerpanelet

Aftagerpanelet ved Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag har nedsat et aftagerpanel, som har til opgave at drøfte spørgsmål om uddannelserne og sikre en dialog mellem uddannelserne og aftagerne om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelerne spiller ligeledes en stor rolle i udviklingen og akkrediteringen af nye og eksisterende uddannelser. Aftagerpanelet fungerer gennem årlige møder.

Aftagerpanelets sammensætning

 • Tanja Biener Friis, Manager, DC Government Strategy & Operations, Deloitte Consulting
 • Jakob Rathlev, Direktør, Idrættens Analyseinstitut
 • Kristian Alstrup Baden, Kontorchef, IT Projekt og Portefølje, Region Nordjylland
 • Erik Møberg, Senior Director, Rambøll
 • Jesper Hosbond Jensen, Kommunaldirektør, Syddjurs Kommune
 • Niels Lykke Jensen, rådgiver og udvikler, Pluss Leadership A/S
 • David Hedegaard Andersen, Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal
 • Nikolaj Winther Olsen, Fuldmægtig, Skatteministeriet
 • Anders Broholm Andersen, gymnasielærer, Frederikshavn Gymnasium
 • Per Henriksen, gymnasielærer, Paderup Gymnasium

Formand for aftagerpanelet er lektor og studienævnsformand Jan Holm Ingemann.

Mødekalender

 • +

  Kommende møder

  • Næste møde holdes i 2020.

Referater

Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1,3 og 5, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8310・E-mail: inst.dps.kom@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139