Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Studienævnet godkender undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordninger. Herudover udtaler studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning samt om forhold, der vedrører undervisningen inden for studienævnets områder. Studienævnene behandler desuden sager om dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordninger.

Studienævnet dækker bachelor- og kandidatuddannelserne i Politik & Administration og Samfundsfag som centralt fag og som sidefag.

Studienævnets sammensætning

Formand


Lektor Stine Rasmussen
Institut for Politik og Samfund
Fibigerstræde 3, lokale 43
E-mail: sra@dps.aau.dk

Medarbejderrepræsentanter

Studenterrepræsentanter

Studienævnssekretærer


Dorthe Degenkolv

Fibigerstræde 5, lokale 30
E-mail: inst.dps.sn.pas@dps.aau.dk


Julie Søder Nielsen
Fibigerstræde 5, lokale 36
E-mail: inst.dps.sn.pas@dps.aau.dk

Evaluering af uddannelse og undervisning

Evaluering af uddannelse og undervisning ved Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag


Kvalitetssikring

Her kan du læse om Aalborg Universitets kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser

Evalueringer

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på uddannelserne under Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering). 

► Plan for evaluering med studerende 

Nedenfor kan du se de seneste sammenfatninger af evalueringen.

Evalueringer

Vejledning og formularer til censorer og gæsteforelæsere

Aftagerpanelet

Aftagerpanelet ved Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag har nedsat et aftagerpanel, som har til opgave at drøfte spørgsmål om uddannelserne og sikre en dialog mellem uddannelserne og aftagerne om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelerne spiller ligeledes en stor rolle i udviklingen og akkrediteringen af nye og eksisterende uddannelser. Aftagerpanelet fungerer gennem årlige møder.

Aftagerpanelets sammensætning

Formand for aftagerpanelet er lektor og studienævnsformand Stine Rasmussen.

Sekretær: Dorthe Degenkolv, inst.dps.sn.pas@dps.aau.dk

Mødekalender

  • +

    Kommende møder

    • Marts/april 2023 (Dato ikke fastlagt)

Referater

  • +

    Mødereferater

    ​For tidligere referater kontakt venligst studienævnssekretær Dorthe Degenkolv.

Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8192・E-mail: inst.dps@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139