Undervisere på Historiestudiet

Bo Poulsen

Bo er professor i moderne historie og underviser og vejleder i emner inden for en lang række emner, særligt miljøhistorie, social- og økonomisk historie, maritim historie og videnskabshistorie. For tiden er han leder af forskningsprojektet ”Living on the Edge”, som undersøger mennesker og samfunds forhold til naturkatastrofer, særligt oversvømmelser. Han er desuden aktiv i redaktionen af et par tidsskrifter og hjælper gerne gode studenterprojekter videre i retning af publicering. Bo bidrager også gerne med kontakter til internationale miljøer, særligt inden for miljøhistorie, hvor han har siddet i ledelsen af European Society for Environmental History, International Consortium of Environmental History Organizations m.fl.

Gå til Bo's forskningsprofil

Camilla Andersen

Camilla er ph.d.-studerende og tilknyttet forskningsprojektet ’Living on the Edge: Risk, Ressources, Resilience, Relocations in the western Limfjord, ca. 1750-1900’, hvor hun forsker i kystsamfunds respons på naturkatastrofer i 17-1800-tallet. Camillas aktuelle forskningsinteresser ligger inden for miljøhistorie med særligt fokus på sammenspillet mellem menneske og natur, naturkatastrofer, kystsamfund, tilpasning og sårbarhed. Camilla underviser og vejleder i miljøhistorie og kystsamfund, samt museale praksisser. Gå til Camilla's forskningsprofil

Carsten Hjort Lange

Carsten er lektor i antikkens historie. Han har især fokus på romersk republikansk historie, herunder politiske og militære forhold samt antik romersk historiografi. Han er medredaktør af bogserien Historiography of Rome and Its Empire Series fra forlaget Brill. Carstens aktuelle forskningsinteresse er den romerske borgerkrig i senrepublikken, borgerkrigsbegrebers oprindelse, voldens synlighed samt borgerkrigens indvirkning på det romerske samfund. Carsten underviser og vejleder i alle aspekter af den antikke verdens historie, men også moderne krig og borgerkrig. 

Gå til Carsten's forskningsprofil

Iben Fonnesberg-Schmidt

Iben er professor mso og underviser og vejleder i bl.a. pavemagtens historie i højmiddelalderen. Hendes forskning centrerer sig om pavehoffets kommunikation af den pavelige autoritet og de netværk, som med udgangspunkt i bl.a. pavehoffet cirkulerer idéer, viden og personer i det kristne Vesteuropa i perioden. Iben arbejder også med pavemagtens opfattelse af møder mellem kristne og ikke-kristne gennem mission og korstog, og har f.eks. forsket i pavemagtens rolle i korstogene i Østersøområdet fra midten af 1100-tallet. Iben er medlem af Kulturministeriets Forskningsudvalg og af bestyrelsen for Det Danske Institut i Rom.

Gå til Iben's forskningsprofil

Ivan Lind Christensen

Ivan er lektor i moderne historie. I sin forskning har han bl.a. beskæftiget sig med medicinhistorie, internationale organisationer og koldkrigshistorie. Ivan underviser og vejleder i den moderne periode, introduktion til økonomisk teorihistorie, politologi og sociologi samt i brug af historien. Han er chefredaktør på tidsskriftet Kulturstudier, medlem af bestyrelsen for Center for Kulturarvsstudier og medlem af styrelsen for Dansk Historisk Fællesråd. Aktuelt forsker Ivan i hvordan danskerne forholdt sig til risikoen for en atomkrig under Den Kolde Krig og formidlingen af atomteknologien til den bredere offentlighed i Danmark fra 1945 og frem.

Gå til Ivan's forskningsprofil

Johan Heinsen

Johan er lektor i tidlig moderne historie. Hans forskning omfatter blandt andet fængsels- og strafhistorie, kolonialisme, maritim historie og socialhistorie. Johan underviser og vejleder bredt i europæisk og dansk historie i det 18. og 19. århundrede samt inden for historiefagets metode og videnskabsteori. Og så er han en ørn til R.

 

 

Gå til Johan's forskningsprofil

Lars Andersen

Lars er lektor i moderne historie. Hans aktuelle forskningsinteresse ligger inden for retshistorie og kriminalitetshistorie, samt videnshistorie. Lars har bl.a. forsket i velfærdshistorie og den danske inkvisition i 1800-tallets strafferetspleje. For tiden arbejder Lars på et større værk om kriminalitetsnetværk på landet i Danmark i det 19. århundrede. Lars underviser og vejleder bredt i europæisk og dansk historie i det 19. og 20. århundrede samt inden for historiefagets metode og videnskabsteori.

Gå til Lars' forskningsprofil

Line Vestergaard Knudsen

Line er lektor i kulturarvsformidling og uddannet i etnologi og museumskommunikation. Hun forsker og underviser i museologi og samarbejder med en række kulturhistoriske museer om deres forsknings- og formidlingsarbejde. I sit museologiske forskningsarbejde har hun undersøgt museernes roller og relationer i forhold til det omgivende samfund, såsom brugere og borgere, kommunale parter og forskellige eksterne faglige eksperter. Line interesserer sig for, hvordan mennesker anvender fortidens materialitet til at skabe betydning i nutiden. Hun underviser i formidling og museologi på kandidatspecialiseringen i Kulturarvsformidling og i materiel kulturarv på BA-uddannelsen.

Gå til Line's forskningsprofil

Marianne Paasch

Marianne er adjunkt i kulturarvsformidling og arbejder med arkivteori, digital information og digitale arkiver samt digital historie. Hun er koordinator for det internationale arkivnetværk ”Digitization and the future of Archives”, sidder i brugerrådet for Rigsarkivets afdeling i Viborg, er medlem af det nationale netværk ”Digital Curriculum” og ekstern partner i Center for Digital History Aarhus. Marianne underviser på Historiestudiets kandidatuddannelser og i kurser om brug af arkiver og digital historie på bacheloruddannelsen. Aktuelt forsker hun i digitale arkiver og hvilke etiske og metodiske problemstillinger, der knytter sig til dannelsen, bevaringen og anvendelsen af dem.

Gå til Marianne's forskningsprofil

Marianne Rostgaard

Marianne er lektor i moderne historie. Hun har stor viden om arkivteori og er leder af netværket ”Digitization and the future of Archives”, der er finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation. Marianne sidder i bestyrelsen for Center for Kulturarvsstudier, som er et samarbejde mellem universitetet og Limfjordsmuseernes Samvirke. Hendes hovedforskningsfelt er Den Kolde Krigs historie, og hun har bl.a. udgivet artikler om amerikanisering og Marshallhjælpspropaganda, om kulturdiplomati og senest om modtagelsen af pjecen ”Hvis krigen kommer” i offentligheden. Aktuelt forsker hun i, hvordan danskerne forholdt sig til risikoen for en atomkrig under Den Kolde Krig og i det civile beredskabs historie. Marianne underviser og vejleder i tiden efter 1945 samt i informationsforvaltning og kulturarvsformidling.

Gå til Marianne's forskningsprofil

Maria Simonsen

Maria er lektor i historie. Hendes forskningsinteresser omfatter bog- og forlagshistorie, kønshistorie, videnshistorie, universitetshistorie og digital historie. Maria er aktiv i det nordiske historikermiljø, sidder i styrelsen for Nordisk Forum for Boghistorie, og er en del af Nordic Advisory Board for the History of Knowledge. Hun underviser og vejleder i historisk videnskabsteori og metode, og i periodekurser der omhandler tiden fra 1648 og frem til i dag. Aktuelt forsker hun i universitetshistorie og er i gang med at skrive en bog om Aalborg Universitets historie.

Gå til Maria's forskningsprofil

Mogens Rüdiger

Mogens er lektor i europæisk historie efter 1945. Mogens forsker navnlig i forskellige aspekter ved energi, dvs. virksomhedshistorie, forbrug og kulturelle forhold der knytter sig til brugen af energi, foruden oliekrisen 1973, energiovergange, både den sorte og grønne, samt bæredygtighed og etiske forhold. Derudover beskæftiger Mogens sig med demokrati og demokratisk regulering, ligesom han har forsket i strategisk eksportkontrol under Den Kolde Krig. Lige nu er han ved at se på sammenhænge mellem boligform, brug af energi og bæredygtighed, og på grøn omstilling af energivirksomheder. Mogens underviser og vejleder i europæisk historie efter 1945.

Gå til Mogens' forskningsprofil

Poul Duedahl

Poul er professor i moderne historie og har i årenes løb lagt pen og papir til en række prisvindende publikationer om dansk kriminalitetshistorie, nattens kulturhistorie og tidsopfattelsens danmarkshistorie. Derudover har han arbejdet med historiens fortrængte skæbner og bortretoucherede begivenheder og senest epidemiernes historie gennem 10.000 år. Poul har vundet prisen for Årets Historiske Bog tre gange og har sin egen klumme i Weekendavisen med afgørende gammelt fra historiens store glemmebog. Poul underviser og vejleder bredt i verdenshistorie og i europæisk og dansk historie i det 19. og 20. århundrede.

Gå tl Poul's forsningsprofil

Torben Kjersgaard Nielsen

Torben er lektor i middelalderens historie. Han forsker i pavedømmets historie, især i forhold til Danmark og Norden i højmiddelalderen. Torben interesserer sig for sammenhænge mellem magt, religion og vold, og forsker også i korstogenes historie, især 1200-tallets korstog i Baltikum. Derudover har Torben skrevet om religion og krop i middelalderen, ligesom han er interesseret i de mange måder, fortid og historie bliver brugt på i eftertiden. Torben underviser og vejleder i alle aspekter af middelalderens historie, i historiebrug og lejlighedsvist i projekter om kulturarv/museumsstudier. Torben er studienævnsformand på Historiestudiet og altså ansvarlig for historieuddannelsen på Aalborg Universitet.

Gå til Torben's forskningsprofil

Gå tilbage til...
Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8192・E-mail: inst.dps@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139