Studienævnet for Digitalisering

Studienævnet godkender undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordninger. Herudover udtaler studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning samt om forhold, der vedrører undervisningen inden for studienævnets områder. Studienævnene behandler desuden sager om dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordninger.

Studienævnet for Digitalisering dækker bacheloruddannelsen i Innovation & Digitalisering og kandidatuddannelsen cand.it. i it-ledelse.

Studienævnets sammensætning

Studienævnsformand


Lektor Laust Høgedahl, pr. 1. nov. 2021
Institut for Politik og Samfund
Fibigerstræde 3, lokale 62
E-mail: hogedahl@dps.aau.dk 
Tlf.: 9940 8178

Medlemmer af studienævnet pr. 1. feb. 2023

Frederik Hesthaven Rasmussen, næstformand (BID/ITL), pr. 1. feb. 2023 - 1. feb. 2025

Freja Sørensen Viertel (BID-observatør)

Nick Højgaard Rohde (ITL-obervatør)

Mathilde Sofie Bach Mikkelsen (BID-observatør)

Lektor Mette Strange Noesgaard (observatør), Institut for Politik og Samfund

Professor Jeppe Agger Nielsen (observatør), Institut for Politik og Samfund

Studievejledningen v. Ida Linneberg og Mathilde Aakjær (observatører)

Susanne Kildahl Hansen (observatør - studiesekretær)

Studienævnssekretær


Maja Sønderby Neve
Fibigerstræde 5, lokale 22
E-mail: inst.dps.sn.digi@dps.aau.dk
Tlf.: 9940 8039

Referater

 • +

  Studienævnsreferater

  • Studienævnsreferaterne kan tilgås i Moodle

Evaluering af uddannelse og undervisning

Kvalitetssikring af uddannelser og undervisning ved Studienævnet for Historie


Kvalitetssikring

Her kan du læse om Aalborg Universitets kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser

Evalueringer

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på uddannelserne under Studienævnet for Digitalisering. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering).

► Plan for evaluering med studerende 

Nedenfor kan du se de seneste sammenfatninger af evalueringen.

Cand.it. i It-ledelse

Innovation og Digitalisering

Vejledning og formularer til censorer og gæsteforelæsere

Aftagerpanelet

Aftagerpanelet ved Studienævnet for Digitalisering

Bachelor- og kandidatuddannelserne under Studienævnet for Digitalisering har nedsat et aftagerpanel, som har til opgave at drøfte spørgsmål om uddannelserne og sikre en dialog mellem uddannelserne og aftagerne om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelerne spiller ligeledes en stor rolle i udviklingen og akkrediteringen af nye og eksisterende uddannelser. Aftagerpanelet fungerer gennem årlige møder.

Aftagerpanelets sammensætning

 • Anja Thrane, Client Director & Partner, Advice A/S
 • Peter Dalsgaard (dimittend), Associate Manager & IT Partner, Novo Nordisk NMS
 • Kim Houlberg, Kontorchef, IT & Digitalisering, Aalborg Kommune
 • Lars Orbesen, Teamleder, CBA, Nykredit A/S
 • Claus Mølgaard Andreassen (dimittend), VP, Automation & AI, Alm. Brand
 • Birthe Boysen, Business Analysis & Master Data Director, Wrist Ship Supply A/S
 • Jeppe Agger Nielsen, professor og uddannelseskoordinator, (it-ledelse) Institut for Politik og Samfund
 • Laust Høgedahl, lektor og uddannelseskoordinator samt studienævnsformand (innovation & digitalisering), Institut for Politik og Samfund
 • Ane Bislev, viceinstitutleder og studieleder, Institut for Politik og Samfund

Sekretær: Maja Sønderby Neve, inst.dps.sn.digi@dps.aau.dk

Mødekalender

 • +

  Kommende møder

  • 20. april 2023

Referater

Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8192・E-mail: inst.dps@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139