Retningslinjer for rejser - censorer/gæsteforelæsere

Retningslinjer for rejser - censorer/gæsteforelæsere

Gælder for censorer og gæsteforelæsere ved Institut for Politik og Samfund & Institut for Sociologi og Socialt Arbejde.

Afregning af rejser til censorer og gæsteforelæsere m.fl. skal ske i overensstemmelse med gældende bestemmelser for ansatte i staten (tjenesterejsecirkulæret).

Befordring 

Der skal så vidt muligt benyttes billigst offentlige transportmidler. Benyttelse af egen bil kan dog finde sted, hvor forholdene taler derfor, specielt når det i det givne tilfælde er det mest økonomiske for AAU. Taksten, for kørsel i egen bil er den af Finansministeriet fastsatte for anden godkendt kørsel (lav sats).

Taxa kan benyttes til og fra banegård/busterminal, når tjenstlige forhold nødvendiggør det, eller når afrejse/ankomst finder sted enten i de tidlige morgentimer eller sent på aftenen. Taxabilaget skal være forsynet med oplysning om, hvorfra og hvortil kørsel er foregået samt dato. Under tilsvarende forhold kan egen bil også benyttes til og fra bane-gård/busterminal/lufthavn, når udgiften ikke overstiger udgiften ved benyttelse af taxa til/fra nærmeste banegård/busterminal.

Flybilletter bestiller og betaler rejsende selv, bilag fra flybilletter vedhæftes rejseafregning, så pengene kan refunderes.

Fortæring

Der udbetales ikke time-/dagpenge for tjenesterejser, der varer mindre end 24 timer, men i stedet kan rimelige merudgifter til måltider m.v. refunderes mod dokumentation. Med "rimelige merudgifter" skal forstås ca. 40% af dagpenge for frokost eller middag.

Hotel 

Der gøres opmærksom på, at det er de foreliggende hotelaftaler for statslige tjenesterejser, som skal benyttes. Ved hotelreservationen skal det oplyses, at det er efter statsaftalen. Det bemærkes, at statsaftalen forudsætter kontant afregning.

Følgende hoteller kan benyttes i Aalborg:

Hotel:
 
Telefon: E-mail: Hjemmeside:
Scandic Aalborg City
 
7012 5151 aalborgcity@scandichotels.com scandichotels.com
Comwell Hvide Hus Aalborg
 
98138400 hotel.aalborg@comwell.dk comwellaalborg.dk
Kompas Hotel Aalborg
 
9812 1900 info@kompashotel.dk kompashotel.dk
Scandic Aalborg Øst
 
9815 4500 aalborg@scandichotels.com scandichotels.com
Scheelsminde Aalborg
 
9818 3233 scheelsminde@scheelsminde.dk scheelsminde.dk

Følgende hoteller kan benyttes i København:

Hotel:
 
Telefon: E-mail: Hjemmeside:
Bella Sky
 
3247 2010 booking@bellasky.dk acbellaskycopenhagen.dk
CABINN Metro
 
3246 5700 metro@cabinn.com cabinn.com
Scandic Sluseholmen
 
7012 7373 sluseholmen@scandichotels.com scandichotels.com
Scandic Sydhavnen
 
8833 3666 sydhavnen@sandichotels.com www.scandichotels.com

Der kan kun bestilles hotel, hvis man har to på hinanden efterfølgende dage med eksamen.

Eller

Man skal have længere end 2½ times kørsel til hjemmet, før overnatning kan bestilles, og det skal altid være aftalt med studiesekretæren, før det bestilles.

Afregning

Afregning sker via AAU eForms. Følg vejledningerne på de enkelte sider. Skulle der opstå behov for assistance bedes du henvende dig til din kontaktperson på AAU.

Sørg for at have al nødvendig dokumentation klar inden du går i gang - det vil ikke være muligt at gemme en kladde.

De oplysninger, du afgiver, vil blive brugt i AAUs interne procedurer for udbetaling, og de vil i et vist omfang blive videregivet i forbindelse med udbetaling - f.eks. til dit pengeinstitut.

Bemærk venligst: eForms må IKKE anvendes af ansatte på AAU.

Ved yderligere spørgsmål kontakt: studieokonomi@id.aau.dk


Med venlig hilsen

Fællesadministrationen for Institut for Politik og Samfund & Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8192・E-mail: inst.dps@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139