Kvalitetssikring af uddannelserne ved Institut for Politik og Samfund

AAU's målsætninger for kvalitetssikring og udvikling af uddannelser

Det overordnede formål med Aalborg Universitets kvalitetssikring og -udvikling er at sikre, at alle uddannelser på universitetet kontinuerligt udvikles i relation til universitetets gældende strategi, herunder at uddanne højt kvalificerede og engagerede dimittender med gode faglige og sociale kompetencer.

Mere konkret har universitetets system for kvalitetssikring og -udvikling som mål at:

  • sikre at universitetet lever op til internationale standarder for kvalitet i uddannelserne 
  • sikre løbende og systematisk kvalitetsudvikling af universitetets uddannelser 
  • sikre kontinuerlig kvalitet i undervisningen på universitetets uddannelser
  • medvirke til at dimittenderne opnår kvalifikationer og finder beskæftigelse inden for de fagområder, der er efterspurgt af arbejdsmarkedet
  • sikre en klar ledelsesforankring af kvalitetsarbejdet på alle niveauer i organisationen
  • styrke og integrere universitetets evaluerings- og kvalitetskultur på tværs af alle niveauer og enheder i organisationen

Organisering af kvalitetsarbejdet på instituttet
 

► Se oversigten over organiseringen af kvalitetsarbejdet på Institut for Politik og Samfund

Principper for studiestart
 

► Se håndtering af principper for studiestart

Pædagogisk kompetenceudvikling
 

► Se plan for pædagogisk kompetenceudvikling 

Evaluering med studerende
 

► Se plan for evaluering med studerende 

    Skabeloner:

Udviklingen af det fysiske studiemiljø sker i tæt samarbejde på tværs af instituttets studienævn, som dels behandler de studerendes evalueringer og ønsker, dels drøfter prioriteringen af de ønsker, der er fremkommet. Prioriteringen af ønsker drøftes herefter i Institutrådet, som indstiller ønsker til forbedringer til behandling, dels internt, dels i af regi af Campus Service.

► Læs mere om det fysiske studiemiljø

► Læs om psykisk studiemiljø   

Tidligere undervisnings-, semester- og uddannelsesevalueringer
 

► Digitalisering

► Historie

► Internationale Forhold

► Masteruddannelsen i offentlig ledelse (MPG)

► Politik & Administration og Samfundsfag


► Se mere om kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser på Aalborg Universitet

Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8192・E-mail: inst.dps@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139