Kvalitetssikring af uddannelserne ved Institut for Politik og Samfund

AAU's målsætninger for kvalitetssikring og udvikling af uddannelser

Det overordnede formål med Aalborg Universitets kvalitetssikring og -udvikling er at sikre, at alle uddannelser på universitetet kontinuerligt udvikles i relation til universitetets gældende strategi, herunder at uddanne højt kvalificerede og engagerede dimittender med gode faglige og sociale kompetencer.

Mere konkret har universitetets system for kvalitetssikring og -udvikling som mål at:

  • sikre at universitetet lever op til internationale standarder for kvalitet i uddannelserne 
  • sikre løbende og systematisk kvalitetsudvikling af universitetets uddannelser 
  • sikre kontinuerlig kvalitet i undervisningen på universitetets uddannelser
  • medvirke til at dimittenderne opnår kvalifikationer og finder beskæftigelse inden for de fagområder, der er efterspurgt af arbejdsmarkedet
  • sikre en klar ledelsesforankring af kvalitetsarbejdet på alle niveauer i organisationen
  • styrke og integrere universitetets evaluerings- og kvalitetskultur på tværs af alle niveauer og enheder i organisationen

Evaluering af uddannelse og undervisning ved Institut for Politik og Samfund

Det enkelte studinævn evaluerer hvert semester undervisningen på uddannelserne. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering). Se procedure for evaluering af undervisning og uddannelser ved Institut for Politik og Samfund.

► Digitalisering

► Historie

► Internationale Forhold

► Masteruddannelsen i offentlig ledelse (MPG)

► Politik & Administration og Samfundsfag


► Se mere om kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser på Aalborg Universitet

Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1,3 og 5, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8192・E-mail: inst.dps@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139