Booking af grupperum for studerende ved uddannelserne på Institut for Politik og Samfund & Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Booking af grupperum

For studerende ved uddannelserne på Institut for Politik og Samfund & Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

For English please scroll down!

Bemærk:

 • Grupperum kan kun bookes via det elektroniske bookingsystem
 • Der tildeles kun adgang for ét semester ad gangen. Ved opstart på nyt semester, skal der anmodes om adgang igen

Oprettelse/adgang

Hver enkelt gruppe har én fælles bookingadgang.

For at få adgang til systemet skal ét medlem af gruppen udfylde ansøgningsskemaet "Ansøgning om adgang" med de påkrævede informationer.

 • Gruppen vil herefter blive oprettet i systemet, således at booking vil kunne begynde.
 • Når en gruppe er oprettet, vil der automatisk blive sendt en systemgenereret e-mail til den oplyste mail adresse med password og brugernavn. 

Brugen af systemet

Booking foregår ved at gå ind på http://book.webbook.dk/auc/studbook/

 • Hver gruppe kan booke op til 10 enheder af gangen.
 • Hver enhed er af 1 times varighed.
 • Der kan bookes hverdage 7-22.
 • Når tidsrummet for den første enhed er udløbet, fornys retten til at booke endnu en gang.
 • Når en gruppe booker, så vil der på skærmen komme besked om, hvilket betjentkontor man eventuelt skal henvende sig til for at få adgang med nøglekortet (hvis man booker i andre bygninger).
 • Har gruppen booket en tid, som den alligevel ikke får brug for, så bedes den slettet, så andre grupper kan komme til.
 • Når et rum er booket af en gruppe, råder gruppen over rummet i hele tidsrummet.

Bemærk

 • Adgangskontrollen aktiveres fra kl. 15.30, afhængigt af bygning. 
 • Alarmer tilsluttes kl. 20.
 • Den elektroniske booking er eneste gyldige reservation af grupperum.
 • Hvis dit login er udløbet eller ikke virker, så lav en ny ansøgning.
 • Ved problemer kontakt venligst IT-afdelingen på mail: support@its.aau.dk

 

English version

Note: Group study rooms can only be booked via the online booking system.

User creation/access

Each group has one joint booking entrance.

To gain access to the system, one group member must fill in the application form ”Application for acces” with the required information. Find the application form for your education at the bottom of the page.

 • The secretary will then create the group in the system so that bookings can be made.
 • When a group has been created, an email with information about the password and username will be generated automatically and sent to the stated email address.

How to use the system

Booking is done by following this link http://book.webbook.dk/auc/studbook/

 • Each group can book up to 10 units at a time.
 • Each unit is of 1 hour duration.
 • Weekdays can be booked 7-22.
 • When the period of the first unit has expired, the right to book is renewed.
 • A message with information on which office you should contact to get access with your key card will appear on the screen when a group books a room. (if you book in other buildings)
 • If the group has booked a room they do not need anyway please delete it so others can use the room instead.
 • When a room is booked by a group, the group has the room at its disposal throughout the period.

Note

 • The access control is activated from 15.30, depending on the building. 
 • Alarms are connected from 20.00.
 • The electronic booking is the only valid reservation of the group room.

If problems occur, please contact the IT-department by email: support@its.aau.dk

Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8192・E-mail: inst.dps@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139