Praktiksamarbejde mellem museer og studerende fra Aalborg Universitets kandidatuddannelser

Praktiksamarbejde mellem museer og studerende fra Aalborg Universitets kandidatuddannelser


Mange af Aalborg Universitets kandidatuddannelser arbejder med museale problematikker, og der vil derfor kunne etableres særdeles relevante praktiksamarbejder mellem deres studerende og et kultur-, kunst- eller naturhistorisk museum. Det gælder bla. kandidatuddannelserne i:

  • Medialogi (Institut for Arkitektur og Medieteknologi), hvor de studerende specialiserer sig i computerspil, virtuelle 3D-miljøer og interaktive medieprodukter. De studerende kommer fra instituttets afdelinger i Aalborg, Esbjerg og København.
  • Oplevelsesdesign (Institut for Kommunikation og Psykologo), hvor de studerende arbejder tværfagligt med design af produkter og digitale medieteknologier, der kan understøtte og formidle oplevelser. De studerende kommer fra instituttets afdelinger i Aalborg og København.
    • Interaktive Digitale Medier (Institut for Kommunikation og Psykologi), hvor de studerende arbejder med design, projektstyring, digital æstetik og produktion af kommunikation gennem digitale medier. De studerende kommer fra instituttets afdelinger i Aalborg og København.
  • Kommunikation (Institut for Kommunikation og Psykologi), hvor de studerende arbejder med kommunikations- planlægning og – udførelse. De studerende behersker alle medier og medieplatforme. De vil kunne arbejde med medieret kommunikation som skriftlig kommunikation, video- og digital kommunikation, og de vil kunne indgå i forløb, hvor der er fokus på processer, interpersonel kommunikation, HR og lignende. De studerende kommer fra instituttets afdeling i Aalborg og København.
  • Kulturarvsformidling (Institut for Politik og Samfund), hvor de studerende arbejder med formidling af materiel og ikke-materiel kulturarv til forskellige målgrupper. De studerende kommer fra instituttets afdeling i Aalborg.
  • Informationsforvaltning (Institut for Politik og Samfund), hvor de studerende specialiserer sig i indsamling, registrering og formidling af kulturarven gennem arkivering, e-arkivalier og databaser. De studerende kommer fra instituttets afdeling i Aalborg.

Praktikopholdets indhold og evaluering

Fælles for alle uddannelserne er, at praktikopholdet ligger på den studerendes 9. semester, altså om efteråret. Som del af et praktikophold skal den studerende udføre en eller flere på forhånd fastlagte opgaver, hvis indhold aftales mellem universitetet og praktikinstitutionen, og som efterfølgende evalueres af universitetet og/eller praktikinstitutionen.

Praktikaftale

For at sikre kvaliteten af praktikopholdet for både den studerende og praktikinstitutionen, skal der udformes en praktikaftale mellem universitetet og praktikinstitutionen, inden praktikopholdet begynder. Aftalen beskriver praktikopholdets forløb, formål og varighed; den studerendes og praktikinstitutionens forpligtelser under praktikforløbet; og de(n) opgave(r), som den studerende skal løse under opholdet.

Praktikopholdets varighed

Et praktikophold varer et helt semester, som er fire måneder, fra september til december. De nærmere datoer aftales i praktikaftalen.

Tidsplan for praktikophold

De studerende begynder at søge praktikpladser på deres 8. semester, dvs. i løbet af foråret. Derefter skal der udformes en praktikaftale, som skal godkendes af det relevante studienævn inden praktikforløbets start (typisk inden 1. september).

Kontakt

  • Medialogi: lektor Martin Kraus, Institut for Arkitektur og Medieteknologi; e-mail: martin@create.aau.dk
  • Oplevelsesdesign, Interaktive Digitale Medier, og Kommunikation: studielektor Janne Bang, Institut for Kommunikation og Psykologi; e-mail: janne@hum.aau.dk
  • Kulturarvsformidling og Informationsforvaltning: lektor Line Vestergaard Knudsen, Institut for Politik og Samfund: e-mail: vestergaard@dps.aau.dk

Kontakt UniMus

Kontakt daglig leder: Lektor Line Vestergaard Knudsen

Lektor Line Vestergaard Knudsen

Fibigerstræde 1, 11
9220 Aalborg Øst
E-mail: vestergaard@dps.aau.dk

Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8192・E-mail: inst.dps@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139