Ph.d.-samarbejde

Ph.d.-samarbejde


Aalborg Universitet ser et stor potentiale i at indgå i et forpligtende samarbejde med museer blandt ved at tilbyde fleksible rammer museumsansattes gennemførelse af en ph.d-uddannelse inden for de ressourcer, vi har til rådighed.

Der kan være mindre forskelle mellem ph.d.-ordningerne på de forskellige institutter, men på Institut for Kultur og Globale Studier, som bl.a. tæller Historiestudiet, gælder det, at en ph.d.-uddannelse kan gennemføres på forskellige måder. De tre vigtigste modeller er samfinansierede stipendier, privatist-ordningen og ph.d. på særlige vilkår.

Et samfinansieret stipendium indebærer, at AAU og en ekstern partner fordeler omkostningerne ved stipendiet, fx løn, vejledning, kurser, udlandsophold og bedømmelse. Det betyder endvidere, at den pligt den ph.d.-studerende har til at undervise eller formidle deles mellem de to partnere. Et sådant ph.d.-forløb koster ca. 2 mio. kr (inkl. overhead mv.), og AAU vil typisk finansiere 33% af omkostningerne. I denne form for stipendium er afhandlingen baseret på egen ny forskning, og der er tale om et 3-årigt fuldtidsforløb eller evt et 5-årigt deltidsforløb.

Et ph.d.-forløb som privatist indebærer først og fremmest, at den ph.d.-studerende betaler AAU for vejledning og bedømmelse, mens aflønning af den ph.d.-studerende ikke indgår i ordningen. Udgifterne til et sådant ph.d.-forløb beløber sig til små 325.000 kr. (inkl. overhead mv.) for hele forløbet. I denne form for forløb er afhandlingen baseret helt eller delvist på egen tidligere udgiven forskning suppleret af ny egen forskning, som skrives under vejledning af en AAU-hovedvejleder. Forløbet vil typisk vare 1-2 år.

En ph.d. på særlige vilkår ligner privatist-ordningen, men AAU betaler vejledning, kurser, rejser, bedømmelse mv., mens museet betaler lønnen. Har stipendiaten publiceret relevante videnskabelige artikler kan forløbet afkortes i forhold til omfanget og kvaliteten af det publicerede. Også her kan et deltidsforløb komme på tale.

Endelig skal nævnes to andre modeller:

For ikke-statsanerkendte museer er der en mulighed for at søge et såkaldt ph.d.-stipendium uden for universiteterne, hvor museet vil stå som vært for stipendiaten, der ansøger. Bevillingsrammen i 2013 svarer til 8-10 stipendier for alle fem forskningsråd.

Erhvervs Phd-ordningen kan ligeledes være en mulighed, idet offentlige institutioner kun udgør en mindre del af beløbsrammen.

Uanset ordning skal en ph.d.-studerende levere forskning af høj kvalitet, ligesom de skal kunne formidle samt have deltaget i et antal kurser for succesfuldt at kunne afslutte et ph.d.-forløb.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst Iben Fonnesberg-Schmidt, professor mso og leder af Ph.d.-programmet Politik og Samfund (e-mail: imfs@dps.aau.dk eller tlf 9940 8354).

Kontakt UniMus

Kontakt daglig leder: Lektor Line Vestergaard Knudsen

Lektor Line Vestergaard Knudsen

Fibigerstræde 1, 11
9220 Aalborg Øst
E-mail: vestergaard@dps.aau.dk

Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8192・E-mail: inst.dps@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139