Om Institut for Politik og Samfund

Velkommen til Institut for Politik og Samfund

Institut for Politik og Samfund er omdrejningspunkt for forsknings- og undervisningsaktiviteter, der beskæftiger sig med en lang række politiske, kulturelle og sociale forhold, og med et særligt fokus på komparativ samt historisk og nutidig viden om regionale, nationale, europæiske såvel som globale dynamikker og uligheder.

Samlet set repræsenterer instituttets medarbejdersammensætning en bred faglighed, der trækker på ekspertviden fra både politik, forvaltning, digitalisering og samfundsøkonomi såvel som historisk indsigt og globalt udsyn. Bredden i instituttets forsknings- og undervisningsaktiviteter er udgangspunkt for et skarpt blik for samfundsmæssige udfordringer i et tidsmæssigt og geografisk udvidet perspektiv.

Institutleder, Michael Baggesen Klitgaard

Forskningsklynger

På instituttet findes i alt 4 forskningsklynger:

Råd og udvalg

 • Institutråd (IR)
 • DPS SAU (samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg)
 • Uddannelsesstrategisk udvalg (USU)
 • Forskningsudvalget (FoU)

Vigtige nøgletal pr. 1. oktober 2022

ANSATTE

 • 74 ansatte: Videnskabeligt personale
 • 19 ansatte: Teknisk-administrativt personale

Instituttets ledelse består ud over institutleder Michael Baggesen Klitgaard af Ane Bislev, viceinstitutleder for uddannelse, Iben Fonnesberg-Schmidt, viceinstitutleder for forskning og sekretariatschef Line Hyldgaard Byrgesen. Karen Nielsen Breidahl er ph.d.-programleder.

sekretariatet er opdelt i følgende områder

 • Ledelsessekretariat
 • Studieadministration
 • Økonomisekretariat

Instituttet har forsknings-/undervisningsaktiviteter og medarbejdere på Aalborg Universitets campi både i Aalborg og i København.

Studerende

 • Bachelor 527
 • Kandidat 649
 • Efter- videreuddannelse 323

Ph.d.-studerende

 • 19 ph.d.-studerende

De ph.d.-studerende på instituttet er indskrevet på ph.d.-programmet for Politik og Samfund.

Nøgletallene opdateres årligt pr. 1. oktober.

Studienævn og uddannelser

Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag (PAS)

BA og KA i Politik & Administration.
Der er for KA specialiseringer i 

 • Politik og Analyse
 • Ledelse og forvaltning

BA og KA Samfundsfag
Gymnasielærer i Samfundsfag (central- og sidefag)

Studienævnet for Digitalisering

BA i Innovation og Digitalisering (BiD)
KA i IT-ledelse (cand.it.)

Studienævnet for Masteruddannelsen i offentlig ledelse

Master in Public Governance (MPG)

Studienævnet for Historie

BA og KA i Historie
Der er for KA valgfrie specialiseringer i:

 • Almen historie
 • Informationsforvaltning
 • Kulturformidling
 • Anden selvvalgt specialisering

Gymnasielærer i Historie (central- og sidefag)

Studienævnet for Internationale forhold (SNIF)

KA i International Relations (IR)

I Aalborg udbydes uddannelsen med valgfrie profiler i:

 • EU studies
 • Global Gender Studies
 • Global China Studies

I København udbydes International Relations udelukkende med en fast specialisering i Global Refugee Studies.

Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8192・E-mail: inst.dps@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139