Om Institut for Politik og Samfund

Velkommen til Institut for Politik og Samfund

Institut for Politik og Samfund er omdrejningspunkt for forsknings- og undervisningsaktiviteter, der beskæftiger sig med en lang række politiske, kulturelle og sociale forhold, og med et særligt fokus på komparativ samt historisk og nutidig viden om regionale, nationale, europæiske såvel som globale dynamikker og uligheder.

Samlet set repræsenterer instituttets medarbejdersammensætning en bred faglighed, der trækker på ekspertviden fra både politik, forvaltning, digitalisering og samfundsøkonomi såvel som historisk indsigt og globalt udsyn. Bredden i instituttets forsknings- og undervisningsaktiviteter er udgangspunkt for et skarpt blik for samfundsmæssige udfordringer i et tidsmæssigt og geografisk udvidet perspektiv.

Institutleder, Michael Baggesen Klitgaard

Forskningsklynger

På instituttet findes i alt 4 forskningsklynger:

Råd og udvalg

 • Institutråd (IR)
 • DPS SAU (samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg)
 • Uddannelsesstrategisk udvalg (USU)
 • Forskningudvalget (FoU)

Vigtige nøgletal pr. 1. marts 2021

ANSATTE

 • 84 ansatte: Videnskabeligt personale.

Instituttets ledelse består ud over institutlederen af to viceinstitutledere; henholdsvis Jan Holm Ingemann samt Iben Fonnesberg-Schmidt.

 • 45 ansatte: Teknisk-administrativt personale.

Det teknisk-administrative personale er tilknyttet Fællesadministrationen, som betjener både Institut for Politik og Samfund samt Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Otto Simonsen er leder af Fællesadministrationen. Jette Winther er områdeleder for uddannelse.

Fællessekretariatet er opdelt i følgende områder:

 • Institutsekretariat
 • Økonomi
 • Funding
 • Studieforvaltning
 • Lokal studieservice

Instituttet har forsknings-/undervisningsaktiviteter og medarbejdere på Aalborg Universitets campusser både i Aalborg og i København.

Studerende

 • Bachelor 569
 • Kandidat 647
 • Efter- videreuddannelse 138

Ph.d.-studerende

 • 25 ph.d.-studerende

De ph.d.-studerende på instituttet er indskrevet på ph.d.-programmet for Politik og Samfund

Studienævn og uddannelser

Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag (PAS)

BA og KA i Politik & Administration.
Der er for KA specialiseringer i 

 • Politik og Analyse
 • Ledelse og forvaltning

BA og KA Samfundsfag
Gymnasielærer i Samfundsfag (central- og sidefag)

Studienævnet for Digitalisering

BA i Innovation og Digitalisering (BiD)
KA i IT-ledelse (cand.it.)

Studienævnet for Masteruddannelsen i offentlig ledelse

Master in Public Governance (MPG)

Studienævnet for Historie

BA og KA i Historie
Der er for KA valgfrie specialiseringer i:

 • Almen historie
 • Informationsforvaltning
 • Kulturformidling
 • Anden selvvalgt specialisering

Gymnasielærer i Historie (central- og sidefag)

Studienævnet for Internationale forhold (SNIF)

KA i European Studies (ES)
KA i Development and International Relations (DIR)
I Aalborg udbydes begge uddannelser med valgfrie specialiseringer i:

 • Global Gender Studies
 • Chinese Area Studies
 • Latin American Studies

I København udbydes udelukkende Development and International Relations med en fast specialisering i Global Refugee Studies.

Desuden udbydes double degree programmet China and International Relations (CIR) i samarbejde med the University of International Relations i Beijing.

Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1,3 og 5, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8192・E-mail: inst.dps@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139