Nyhed fra Institut for Politik og Samfund

For at vise de tværfaglige styrker på AAU, går samfundsvidenskabelige forskere nu nye veje. Til efteråret kan man som nybegynder tage hul på brugen af avancerede digitale værktøjer på kurset CompUp.

Kursus skal løfte forskeres SSH- og STEM-kompetencer

For at vise de tværfaglige styrker på AAU, går samfundsvidenskabelige forskere nu nye veje. Til efteråret kan man som nybegynder tage hul på brugen af avancerede digitale værktøjer på kurset CompUp.

Lagt online: 24.09.2021

Tekst: Niels Krogh Søndergaard, kommunikationsmedarbejder
Foto: CALDISS

"CompUp", Competence Development in Social Data Science, er nyt kursus, hvor i første omgang forskere på det kommende Samfundsvidenskabelige og Humanistiske Fakultet (for nu blot SAMF) kan dygtiggøre sig i de digitale discipliner, der er kommet på det samfundsvidenskabelige område. Men håbet er, at kurset kan inspirere på tværs af faggrænser på hele AAU, fordi de nye forskningsmetoder giver værdi til tværvidenskabelige forskningsklynger.

- Kurset er ambitiøst, og vi tror på, at vi på den anden side har en række medarbejdere, som dels kan vejlede studerende i anvendelsen af computationelle metoder i deres projekter, dels tager metoderne i anvendelse af deres egen forskning. For det er, hvad det handler om, at tilegne sig metodiske værktøjer til at analysere store digitale datamængder, og lige her kunne overskride det traditionelle skel mellem kvalitative og kvantitative data, siger institutleder Michael Baggesen Klitgaard, Institut for Politik og Samfund, som er initiativtager.

På CompUp bliver forskerne vist talrige eksempler på Social Data Science-metoder og teknikker, der er ingen krav til forudgående viden om de digitale værktøjer, og der indlægges muligheder for også at arbejde med egne projekter undervejs.

Stærke værktøjer i forskningen

Institutlederen, der selv er uddannet politolog, håber, at kurset kan udvide det traditionelle samfundsvidenskabelige syn på, hvordan behandling af data foregår, og hvordan forskere kan gå til ny områder og stille nye spørgsmål.

Det er vigtigt, at forskere lærer at tage nye metodiske værktøjer i brug, som kan overskride grænserne mellem traditionelle fagområder, siger Baggesen Klitgaard.

Cirka midt i forløbet af kurset, januar 2021, smelter SAMF sammen med HUM og bliver til det nye SSH-fakultet (Social Science and Humanities). På begge de nuværende fakulteter er der allerede en række aktiviteter i gang baseret på analyse af digitale data. Det nye SSH har udstukket computationelle metoder som et af dets signaturprojekter.

- Det bør være en ambition for os, at få disse kompetencer ud, så de er repræsenteret i alle forskningsmiljøer på de respektive institutter, mener initiativtageren. 

Frivilligt niveau af deltagelse

Kurset CompUp starter i oktober og løber til maj 2022. Det er meningen, at formen skal være værkstedspræget og hands on. Der bliver samarbejdet i såkaldte data sprints, hvor man kan tage egne idéer med til udførelse.

Dog er det frivilligt, om man vil deltage i både forelæsninger, præsentationer, workshops og sprints. Forskerne kan altså vælge at nøjes med at køre et spor, hvor de samler inspiration frem for at deltage i databehandlingen.

Kurset dækker en række temaer, der er relevante for emnet Social Data Science med særlig vægt på at bruge machine learning på ustrukturerede datakilder som tekster og billeder. Derudover analyseres også sprogbrug ved hjælp af machine learning. Programmeringssproget Python bliver også introduceret som et centralt værktøj til datahåndtering, og det bruges i praktiske eksempler og aktiviteter.

Vil du vide mere?

Flere nyheder

Se listen
Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1,3 og 5, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8310・E-mail: inst.dps.kom@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139