Aalborg Universitet & Syddansk Universitet

Ledelse af Implementeringen af EPJ-systemer i Region Nordjylland og Region Syddanmark

Forskningsprojektet Ledelse af Implementeringen af EPJ-systemer i Region Nordjylland og Region Syddanmark (LEPJ)


Forskningsprojektet analyserer betydningen af forskelle i ledelse for implementeringsprocessens resultater, med henblik på at udvikle evidensbaseret viden om bedste praksis for udskiftning af store IKT-systemer i sundhedsvæsenet.

Projektets samfundsmæssige formål er at styrke Danmarks position som digital frontløber gennem opbygningen af viden om vellykket ledelse og organisering af IKT-implementering. Forskningsprojektet skal samtidig kvalificere ledelsen og organiseringen af implementeringsprocesserne i Region Nordjylland og Region Syddanmark gennem løbende feedback om projektets resultater til Regionerne.

Gennem publiceringen af videnskabelige artikler i nationale og internationale tidsskrifter om effekter af ledelsen og organiseringen i Region Nordjyllands og Region Syddanmarks implementering af nye EPJ-systemer vil erfaringer herfra kunne udbredes i dansk kontekst og dermed styrke Danmarks position som digital frontløber, sikre samfundsøkonomiske besparelser, forbedre den kliniske behandling og øge folkesundheden.

Derudover kan forskningsprojektet bidrage til en løbende orientering af regions- og hospitalsledelsen i Region Nordjylland og Region Syddanmark under implementeringen af EPJ-systemerne og således kvalificere forløbet.

Det omfatter viden om:

  1. Medarbejdernes forventninger til og vurderinger af ledelsesstil, aktiviteter og -engagement, samt implementeringsressourcer og -informationer før og under implementeringen af EPJ-systemet.
  2. Medarbejdernes brug af systemet og barrierer herfor.
  3. Udviklingen i afdelingernes registreringer, produktivitet og behandlingskvalitet før under og efter udrulningen af EPJ-systemet.

Forskningsprojektet kan således bidrage med viden til den fortløbende tilpasning af implementeringsaktiviteterne, til medarbejderinformation om procesforløbet og til organisationens generelle vidensopbygning om ledelsesaktiviteter i forbindelse med fremtidige implementeringsprojekter, der påvirker det kliniske personales arbejdsrutiner.

Mere om EPJ-projektet

Kontakt

Professor Morten Balle Hansen
Institut for Politik og Samfund
Aalborg Universitet

E-mail: mbh@dps.aau.dk    

 

Professor Kristian Kidholm
Klinisk Institut
Syddansk Universitet

E-mail: 
Kristian.Kidholm@rsyd.dk Professor Christian Nøhr
Sundhedsteknologi
Syddansk Universitet

E-mail: cn@mmmi.sdu.dk

Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8192・E-mail: inst.dps@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139