Nyhed fra CUBB - Center for udvikling af borgerinddragende beskæftigelsesindsatser

Dorte Caswell understreger, at TV2-dokumentaren ’Håbløst arbejde’ ikke er udtryk for det generelle billede, når det kommer til jobcentersystemet – faktisk er mange også tilfredse med den hjælp, de får i jobcentret.

Dorte Caswell nuancerer kritikken af jobcentrene i TV2’s nye dokumentar

Dorte Caswell understreger, at TV2-dokumentaren ’Håbløst arbejde’ ikke er udtryk for det generelle billede, når det kommer til jobcentersystemet – faktisk er mange også tilfredse med den hjælp, de får i jobcentret.

Lagt online: 09.09.2022

Tekst af Alberte Alsø Dokkedal, videnskabelig assistent

Ifølge Dorte Caswell er det bl.a. oplevelsen af tid og i særdeleshed ventetid, som er afgørende ift. borgernes tilfredshed med og oplevelse af samarbejdet med jobcenteret. Den samme tidsramme kan nemlig både opleves ”helt okay” og ”helt frustrerende”. Det afhænger af, hvor høj en grad af kontrol og indflydelse, borgerne føler, de har. Manglende kontrol kan risikere at overgå til en følelse af det, der kaldes ”død tid”, hvor man oplever, at det kan være svært at handle på sin egen situation.

Frem for den kritik der rejses i TV2-dokumentaren, bør fokus være på at gøre systemet mere fleksibelt, så løsningerne kan tilpasses den enkelte borger. Det skal sikre, at man som menneske oplever, at man selv har noget at skulle have sagt, og at de aktiviteter, man er med i, giver mening. Det ligger således også i forlængelse af de erfaringer med borgerinddragelse, som er afledt af arbejdet i CUBB.

Vil du vide mere?