Nyhed fra CUBB - Center for udvikling af borgerinddragende beskæftigelsesindsatser

CUBB-oplæg i vidensnetværk om beskæftigelsesrettet integration.

CUBB-oplæg i vidensnetværk om beskæftigelsesrettet integration

Til møde i vidensnetværk for beskæftigelsesrettet integration holdt Dorte Caswell, Flemming Larsen og Marianne Jensen oplæg, om hvordan man i CUBB arbejder med anvendelsesorienteret forskning på beskæftigelsesområdet.

Lagt online: 30.06.2022

Af Alberte Alsø Dokkedal, videnskabelig assistent, CUBB
Foto: CUBB

Kan en samarbejdsdreven vidensproduktion, med inddragelse af både borgere og fagprofessionelle, højne kvaliteten af vores viden om beskæftigelsesrettet integration, og kan det være med til at styrke anvendelsen og implementeringen i praksis? Det var nogle af de spørgsmål, der blev stillet den 18. maj, på mødet i vidensnetværk om beskæftigelsesrettet integration, under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

I samarbejde med Jobcenterchef i Silkeborg Kommune Marianne Jensen, holdt Dorte Caswell og Flemming Larsen oplæg om dialogisk vidensproduktion og -mobilisering på beskæftigelsesområdet. Jensen beskrev, hvad samarbejdet med CUBB har betydet for borgerinddragelsen og beskæftigelsesfagligheden på Jobcenter Silkeborg, herunder hvordan vidensmæglere kan fungere som bindeled mellem de forskningsmæssige erkendelser og arbejdet i frontlinjen.