Forskningsgruppen bag CUBB – Center for udvikling af borgerinddragende beskæftigelsesindsatser

Forskningsgruppen, såvel som ledelsen, i CUBB er et tværfagligt team fra Aalborg universitet, der kommer fra institut for sociologi og Socialt arbejde samt institut for politik og samfund. Det tværfaglige samarbejde, og forskernes respektive politologiske og sociologiske kompetencer, er en stor styrke i samarbejdet mellem praksis og forskning på beskæftigelsesområdet. 

Dorte Caswell

Professor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Forskningsleder i CUBB.

Forskningsområder

Dorte Caswells forskning fokuserer i særlig grad på socialt arbejde i den beskæftigelsespolitiske frontline, herunder mødet mellem sagsbehandler og borger, brugen af sanktioner og kategoriseringen af borgerne. I de senere år har Dorte Caswell desuden beskæftiget sig med samspillet mellem forskning og praksis, og hvordan forskellige former for viden og erfaringer kan inddrages i udviklingen af beskæftigelsesindsatsen.

E-mail: caswell@socsci.aau.dk

► Klik her for at gå til publikationsliste

Flemming Larsen

Professor ved Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet.

Forskningsleder i CUBB.

Forskningsområder

Flemming Larsen er projektleder i CUBB, hvor han bidrager med sin mangeårige erfaring med forskning inden for dansk og international arbejdsmarkeds- og socialpolitik. I sin forskning har Flemming Larsen især beskæftiget sig med betydningen af politiske og administrative reformer for organiseringen af indsatsen og den lokale praksis i kommunerne.

E-mail: flemlar@dps.aau.dk

► Klik her for at gå til publikationsliste

Karen Nielsen Breidahl

Lektor, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet.

Projektgruppemedlem.

Forskningsområder

Karen Nielsen Breidahls forskning fokuserer primært på velfærdsstatslige – og arbejdsmarkedspolitiske problemstillinger, herunder beskæftigelsespolitiske reformer i et nationalt og komparativt perspektiv, etniske minoriteters socioøkonomiske og sociokulturelle integration samt skandinavisk arbejdsmarkedsintegrationspolitik i et historisk og komparativt perspektiv.

E-mail: knb@dps.aau.dk

► Klik her for at gå til publikationsliste

Mathias Herup Nielsen

Post doc. i CUBB ved Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet.

Forskningsområder

Mathias har et dybdegående kendskab til politisk teori, også på det sociale- og beskæftigelsespolitiske område. Mathias har stor erfaring med velfærdsstudier, der undersøger samspillet mellem politiske diskurser og den politik som leveres i praksis. I dette felt er han desuden en aktiv samfundsdebattør og er eksempelvis udkommet med kronikker og debatindlæg, der omhandler vekselvirkningen mellem den aktive arbejdsmarkedspolitik og kategoriseringer af kontanthjælpsmodtagere.

E-mail: mhn@dps.aau.dk

► Klik her for at gå til publikationsliste

Merete Monrad

Lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Projektgruppemedlem.

Forskningsområder

Merete har i en årrække forsket i forskellige former for omsorgsarbejde i velfærdsstaten, hvor hun specifikt har fokuseret på følelser og det relationelles betydning for samarbejdet mellem medarbejdere og mellem borger og medarbejder. Hun har selv forestået forskning-praksis samarbejde i stor stil.  Merete har en omfattende forskningsproduktion og metodiske kompetencer i forbindelse med borgerinddragelse.

E-mail: monrad@socsci.aau.dk

► Klik her for at gå til publikationsliste

Mikkel Bo Madsen

Post doc i CUBB ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Forskningsområder

Mikkel har i en årrække forsket inden for socialt arbejde på beskæftigelsesområdet. Han interesserer sig bl.a. for, hvordan organisatoriske, institutionelle og politiske rammer interagerer med udviklingen af professionel beskæftigelsesfaglighed og faglige roller i praksis. I de senere år har han bl.a. bidraget til forståelsen af samspil mellem beskæftigelsessystem og virksomheder, men har derudover en bred interesse for sociologisk forskning og teori og for at forstå den offentlige sektor i velfærdsstaten og de ansatte, der arbejder i den.

E-mail: miboma@socsci.aau.dk

Niklas Andreas Andersen

Post doc. (færdiguddannet marts 2020) i CUBB ved Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet.

Forskningsområder

Niklas har stor erfaring med politiske og organisatoriske analyser af de centrale udviklingstræk på det social- og beskæftigelsespolitiske felt, hvor analyserne kredser om samspillet mellem organisatoriske rammevilkår og den indsats, der leveres i jobcentrene. Han er desuden ekspert på evidensbaseret politik og praksis på beskæftigelsesområdet.

E-mail: nia@dps.aau.dk

► Klik her for at gå til publikationsliste

Stine Rasmussen

Lektor, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

Forskningsområder

Stine er tilknyttet Center for Arbejdsmarkedsforskning, hvor hun har arbejdet med forskellige temaer inden for beskæftigelsespolitikken. Stine har særlige kompetencer ift. kvantitative outcome analyser på tværs fokusområderne. Hun har stærke kvantitative metodiske kompetencer, og stor erfaring i at udarbejde registeranalyser.

E-mail: sra@dps.aau.dk

► Klik her for at gå til publikationsliste

Søren Peter Olesen

Lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Forskningsområder

Søren Peter Olesen har i en årrække forsket i socialt arbejde på beskæftigelsesområdet og borgernes perspektiv på beskæftigelsesindsatsen. Han har særligt fokuseret på sproganvendelse og interaktion samt betydningen af forskellige professionelle formater i den beskæftigelsespolitiske frontlinjes mikroprocesser.

E-mail: spo@socsci.aau.dk

► Klik her for at gå til publikationsliste

Tanja Dall

Post doc i CUBB ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Forskningsområder

Tanja er specialiseret i forskningsbaserede analyser inden for det social- og beskæftigelsespolitiske felt. Med en baggrund som socialrådgiver bidrager hun med en faglighed og professionalitet, der er baseret på et dybdegående kendskab til praksis. Hun har stor erfaring med praksisnære mikro-orienterede analyser, som går tæt på udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Tanja Dall er ekspert på det borger-inddragende møde og samtalen.

E-mail: dall@socsci.aau.dk

► Klik her for at gå til publikationsliste

Alberte Alsø Dokkedal

Videnskabelig assistent i CUBB

E-mail:alaldo@socsci.aau.dk
 

Camilla Busk Jensen

Projektøkonomimedarbejder, Fællesadministartionen for Institut for Politik og Samfund & Institut for Socilogi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Økonomisk administrator i CUBB.

E-mail: camillabj@id.aau.dk