Forskningsklynger ved Institut for Politik og Samfund

Forskningen ved Institut for Politik & Samfund er organiseret i fire forskningsklynger: Institutioner, politik & adfærd; Global politik & diversitet; Historie; Offentlig forvaltning & digitalisering. Hver forskningsklynge er opdelt i forskningsgrupper, der er dedikeret til at udføre banebrydende forskning inden for deres ekspertiseområder.

Institutioner, politik & adfærd

Forskningsklyngen Institutioner, politik & adfærd

Forskningsklyngen Institutioner, politik & adfærd studerer samfundsmæssige problemstillinger relateret til velfærdsstaten, arbejdsmarkedsudviklinger, offentlig meningsdannelse, politisk adfærd og den politiske økonomi i almindelighed. Vores empiriske fokus er hovedsageligt men ikke udelukkende på de økonomisk avancerede demokratier i Vest Europa og Nord Amerika. Vi bidrager til udviklingen af en række forskningsfelter, herunder komparativ politik, politisk adfærd, og komparativ politisk økonomi, og vi sætter en ære i at bidrage til det omgivende samfund med aktuel og relevant viden samt via aktivt engagement i offentlige debatter.

Global politik & diversitet

Forskningsklyngen Global politik & diversitet

Forskningsklyngen Global politik & diversitet dækker en række forskningsemner; heriblandt fordrivelser og migrationsstrømme; miljøpolitik; europæisering; menneskerettigheder; intersektionalitet og uligheder; sociale og politiske forandringer i udviklingslandene; samt transformeringer i verdensordenen. Vores forskning er i udpræget grad tværvidenskabelig og stiller skarpt på de processer og institutioner, der forbinder globale, regionale, nationale og lokale niveauer af politisk, social og økonomisk udvikling. Vores forskningsklynge er karakteriseret af teoretisk og metodisk pluralisme, og vi fremmer og udvikler interdisciplinær samt komparativ forskning.

Historie

Forskningsklyngen Historie

Forskningsklyngen Historie udforsker spørgsmål i dansk, international og global historie i og på tværs af samfundene fra antikken og op til i dag, og med afsæt i en bred række af problemstillinger på tværs af verden og på tværs af tid. Vi trækker på historiefaglige metoder, men tilbyder også tværvidenskabelige bidrag til blandt andet kulturarvs- og arkivstudier, og vi har et særligt fokus på at udvikle digitale metoder og historiefaglige redskaber. Det er en hovedprioritet for os at arbejde tværfagligt i dialog med forskningsdiscipliner inden for de humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige områder inklusiv for eksempel antropologien, politologien og biologien.

Offentlig forvaltning & digitalisering

Forskningsklyngen Offentlig forvaltning & digitalisering

Forskningsklyngen Offentlig forvaltning & digitalisering undersøger forhold relateret til organiseringen og ledelsen af den offentlige sektor, informationssystemer og digitale transformationsprocesser. Det forskningsmæssige fokus er i overvejende grad på ledelsesstrukturer, forandringer og reformer, og interaktioner mellem den offentlige sektor, markedsaktører og frivillige organisationer. Vi anvender en bred vifte af teoretiske såvel som metodiske tilgange; herunder avancerede kvantitative metoder, kvalitative casestudietilgange, og kombinationer heraf. Vi har en stærk ambition om at være opsøgende og sikre gennemslagskraft i forhold til det omgivende samfund via akademisk arbejde af højeste videnskabelig kvalitet.

Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8310・E-mail: inst.dps@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139