Forskningsgrupper ved Institut for Politik og Samfund

Institut for Politik og Samfund har i alt elleve forskningsgrupper. Alle forskere inden for instituttet er medlemmer af mindst en forskningsgruppe. Forskningsgrupperne arrangerer forskellige aktiviteter, såsom akademiske workshops, seminarer, og/eller konferencer; fælles publikationer; ansøgninger om ekstern finansiering af projekter; og samarbejde med eksterne og internationale netværk, partnere og forskere fra hele verden.

CARMA - Center for Arbejdsmarkedsforskning

CARMA - Center for Arbejdsmarkedsforskning, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

Både individuelle og kollektive livsbaner fastlægges på arbejdsmarkedet og påvirkes af politiske og faglige reguleringer. CARMA er en tværfaglig forskningsgruppe, som analyserer og evaluerer sådanne indsatser og politikker og deres implementering.

Læs mere om CARMA

CCA - Conflict, coercion and authority in history

CCA - Conflict, coercion and authority in history, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

Verden af i dag er fyldt med sociale, kulturelle, politiske og religiøse konflikter og asymmetrier, ofte med internationale dimensioner. Forskningsgruppen Conflict, coercion and authority in history (CCA) sporer deres historiske rødder. Vi afdækker og udforsker konflikt og konfliktløsning, tvang, kriminalitet og straf samt konstruktion, kommunikation og udøvelse af religiøs og verdslig autoritet i og på tværs af samfund fra antikken til i dag.

Læs mere om CCA

CCWS - Centre for Comparative Welfare Studies

CCWS - Centre for Comparative Welfare Studies, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

CCWS er et tværfagligt center for komparativ velfærdsforskning, der bidrager til den internationale viden om velfærdssystemer og deres samspil med det omgivende samfund; med et særligt fokus på de danske og nordiske velfærdssystemer eksempelvis relateret til områder som økonomisk globalisering, aldring, tidlig tilbagetrækning, offentlige udgifter, arbejdsmarkedsreguleringer, familiestrukturer samt sammenhængen mellem indvandring og velfærdsstaters opbygning.

Læs mere om CCWS

CIM - Center for IT-Ledelse

CIM - Center for IT-Ledelse, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

Center for IT-ledelse (CIM) forsker i digitalisering og dens betydning for organisationer. Vores forsknings- og uddannelsesaktiviteter fokuserer på organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger relateret til udvikling, ibrugtagning og spredning af digitale systemer.

Læs mere om CIM

GRS - Globale Flygtningestudier

GRS - Globale Flygtningestudier, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

Forskningsgruppen Globale Flygtningestudier fokuserer på “mennesker på flugt” – både dem der er flygtninge i ordets juridiske forstand og andre som f.eks. mennesker, der flygter fra deres hjem uden at krydse en international grænse og derfor er ”internt fordrevne”; mennesker på flugt fra generelle massakrer og lovløshed uden at være personligt forfulgte; og mennesker der flygter fra naturkatestrofer. Forskningsgruppen er multidisciplinær og omfatter både eksperter i statskundskab og international politik, antropologer og jurister.

Læs mere om GRS

HSK - Heritage, Sustainability and Knowledge in History

HSK - Heritage, Sustainability and Knowledge in History, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

Forskningsgruppen HSK har fokus på en bred vifte af temaer og en længere tidsperiode, dækkende fra sidst I 1900 tallet og frem til i dag. I forskningsgruppen zoomes der især ind på følgende tre områder: Velfærdsstat og modernisering; Internationale organisationer, transnationale bevægelser og folkeligt diplomati; samt miljø, energi og bæredygtighed. 

Læs mere om HSK

PolSoc - Politisk Sociologi

PolSoc - Politisk Sociologi, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

Den Politisk Sociologiske Forskningsgruppe bedriver forskning, der bidrager til forståelsen af den offentlige opinion og politisk adfærd. Centrale tematikker er således valg, politiske partier, politisk adfærd og meningsdannelse; demokratisering, medborgerskab og identitet; politisk kommunikation, o. lign. Forskningsgruppen bedriver forskning gennem en bred vifte af metodikker, analyseværktøjer og teknikker; herunder spørgeskemaundersøgelser.

Læs mere om PolSoc

REGIS - Regional and International Studies research group

REGIS - Regional and International Studies research group, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

Regional and International Studies (REGIS) er en tværfaglig forskergruppe dedikeret til teoretiske og empiriske studier af forskellige aspekter af forskning med primært fokus på Kina, EU og Latinamerika. Vores internationale omdrejningspunkt afspejles også i den multinationale sammensætning af vores medarbejdere.

Læs mere om REGIS

Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8192・E-mail: inst.dps@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139