AAU logo

Arrangement ved Institut for Politik og Samfund

Invitation til konference: Danmarks fremtidige rolle i FN’s fredsarbejde. Foto: MINUSMA

KONFERENCEN UDSKYDES! Invitation til konference: Danmarks fremtidige rolle i FN’s fredsarbejde

FN’s fredsbevarende operationer udgør en af mest centrale dele af de Forenede Nationers kernemandat: at opretholde fred og stabilitet i verden. I øjeblikket er der 13 aktive missioner med et samlet årligt budget på omkring US$ 6,5 milliarder som involverer 110.000 civile og uniformerede peacekeepers.

Tidspunkt

13.03.2020 kl. 09.30 - 17.00

Beskrivelse

VIGTIG INFORMATION!

Konferencen om FN’s fredsbevarende arbejde udskydes på grund af coronavirusset.

Aalborg Universitet har besluttet, at det desværre ikke er muligt at gennemføre konferencen om FN’s fredsbevarende arbejde, der skulle have været afholdt fredag d. 13/3. Konferencen udsættes derfor til senere på året, og vi vil arbejde på at finde en ny dato for arrangementet så snart det er realistisk at gennemføre det.

Arrangørerne vil gerne takke for din interesse i konferencen. Vi håber, at du har mulighed for at deltage når konferencen gennemføres senere på året.

* * *

Aalborg Universitet og Det Danske FN Forbund ønsker med denne konference at sætte fokus på Danmarks bidrag til FNs fredsarbejde set på baggrund af FNs verdensmål 5 og 16: Ligestilling mellem kønnene samt Fred og retfærdighed. Konferencen vil bringe politikere, forskere og praktikere fra både den militære og den civile indsats sammen for at diskutere udfordringer og muligheder i forhold til en fremtidig styrkelse af Danmarks bidrag til FNs fredsarbejde.   

Deltagere

Udviklingsminister Rasmus Prehn, Generalmajor Michael Lollesgaard, Politikommissær Flemming Bech, tidligere assisterende generalsekretær i FN Finn Reske-Nielsen, Danmarks faste repræsentant ved FN Ambassadør Martin Bille Hermann, samt udsendte soldater og forskere fra Aalborg Universitet og Aarhus Universitet

Baggrund

Med tiden er de fredsbevarende operationer blevet mere og mere komplekse. De har udviklet sig fra simple posteringer af FN-tropper mellem de stridende parter over mere komplekse operationer med både uniformerede og civile indsatser til de nyeste fredsoperationer, hvor der ikke er nogen fred at opretholde, og hvor konflikterne er ’asymmetriske’ og ofte relaterede til terrorisme. FN’s behov for støtte i form af politisk opbakning og menneskelige og andre ressourcer fra medlemslandene har dermed ændret sig markant over tid.

Danmark har historisk set ydet betydelige bidrag til FN’s fredsoperationer i Mellemøsten, i det tidligere Jugoslavien og forskellige steder i Afrika. Gennem de seneste år har de danske bidrag dog været beskedne. I 2019 indtog Danmark en lidet prangende plads som nummer 88 (ud af 120) på listen over såkaldte ’troop contributing countries’ (TCCs) med et bidrag på i alt 24 personer. På det seneste synes der dog igen at være åbnet for en politisk prioritering af det bredere multilaterale arbejde, ikke mindst på grund af præsident Trumps ’America first’ politik. Samtidig forventes det, at Danmark vil kandidere til medlemskab af Sikkerhedsrådet for perioden 2025-26.

Selvom behovet for FN’s fredsarbejde har været stigende gennem de seneste ti år, har der også været velbegrundet kritik af indsatsen: mangelfuld koordination, langsommelige arbejdsgange, utilstrækkelige ressourcer i forhold til de givne mandater, mangel på avanceret udstyr, så vel som tilfælde af seksuelt misbrug af lokalbefolkningen, osv. I forlængelse af sidstnævnte markerer vi derfor ligeledes i 2020 20-året for Sikkerhedsrådets vedtagelse af resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed, som for første gang anerkendte vigtigheden af at indtænke kønsperspektivet i fredsarbejdet. På trods af denne resolution ser vi stadig et utilstrækkeligt fokus på, hvordan globale og lokale kønsdynamikker ofte skævvrides yderligere i forlængelse af konflikterne, ligesom FN-enhedernes tilstedeværelse kan militarisere lokalbefolkningens hverdag og føre til en forværring af seksuelt misbrug, sortbørshandel mv.

SPROG

Formiddagens program foregår på engelsk, mens eftermiddagens program er på dansk.

Download programmet 

Arrangør

Aalborg Universitet og FN-forbundet

Adresse

Aalborg Universitet, CREATE, Rendsburggade 14, 9000 Aalborg

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. arrangementet, kontakt venligst Ane Bislev.

Adresse

Aalborg Universitet, Rendsburggade 14, lokale 3.107, 9220 Aalborg Øst

Tilmelding inden

10.03.2020 kl. 12.00

Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1,3 og 5, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8192・E-mail: inst.dps@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139