AAU logo

Administrativt personale ved Institut for Politik og Samfund

Det teknisk-administrative personale på instituttet er tilknyttet Fællesadministrationen, som betjener både Institut for Politik og Samfund samt Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. 

Kristian Vagn Nielsen er leder af Fællesadministrationen (kvn@id.aau.dk). Jette Winther er områdeleder for uddannelse (jettelw@id.aau.dk).

Fællesadministrationen består af 44 medarbejdere.

Fællessekretariatet er opdelt i følgende teams:

Institut for Politik og Samfund・ Fibigerstræde 1,3 og 5, 9220 Aalborg Øst ・ Frederikskaj 10B, 2450 København SV
Telefon.: 9940 8192・E-mail: inst.dps@dps.aau.dk
VAT nr.: 29102384・EAN-nummer: 5798000420656 • P-numre: Aalborg: 1003888237, København: 1018019139